หลักสูตร การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 30
Code PC-004
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

นักจัดซื้อทุกวันนี้ทำหน้าที่ในการใช้จ่ายเงินขององค์กรเป็นจำนวนมากมายมหาศาล
ในการซื้อสินค้าหรืองานบริการเพื่อสนองตอบความต้องการด้านต่างๆ
ของแต่ละฝ่ายงานภายในองค์กร

"ใบสั่งซื้อ" เป็นเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายสิ่งของมูลค่าไม่สูงมากนัก
แต่ในทางกลับกัน "สัญญาจัดซื้อ" มักถูกใช้ในจำนวนและปริมาณมากกว่าหลายสิบเท่า
ในการซื้อสินค้าและงานบริการที่มีมูลค่าสูงจำนวนหลักแสนหรือล้านบาทขึ้นไป
ดังนั้น..."การทำสัญญาและการใช้สัญญาจัดซื้อ" จึงมีความสำคัญอย่างมาก
ทั้งยังความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นทวีคูณเป็นลำดับตามมูลค่าของสิ่งของ
ที่องค์กรต้องการจัดซื้อและจัดจ้างอีกด้วย

การอบรมสัมมนาในหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ในเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในหลากหลายด้านและหลายมุมมอง
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้นำกลับไปพัฒนาปรับปรุงการสร้าง การใช้
และบริหารจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้อยู่ในองค์กร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
เนื้อหา • จุดประสงค์และเป้าหมายของการทำสัญญาจัดซื้อ
• วงจรสัญญาจัดซื้อ (Purchasing Contract Cycle)
• หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำและใช้สัญญาจัดซื้อ
• ลักษณะของสัญญาจัดซื้อ
• ขั้นตอนการทำสัญญาจัดซื้อ
• โครงสร้างของสัญญาจัดซื้อ
• การใช้สัญญาจัดซื้ออย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย
   - อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ
   - ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขาย
   - ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
   - การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า
   - การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า
   - การกำหนดค่าปรับที่ถูกต้องรัดกุมและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
   - การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผู้ขายผิดสัญญา จะเรียกร้องได้มากน้อยเพียงใด เมื่อใด
• การบริหารสัญญา (Contract Management)
• การเลิกสัญญา การต่อสัญญา และการทำสัญญาใหม่
• ถาม – ตอบ (Q & A)
• บทสรุป
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th