หลักสูตร ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 19
Code MA-005
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

การเป็น “ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น
จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูง

ที่สำคัญยิ่งคือ...ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking)
รวมทั้งการจัดการ EQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กันด้วย

การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างาน...จึงจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน
หมายถึง...การบริหารจัดการลดความขัดแย้ง
การสร้างแรงบันดาลใจให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายแล้ว...ผู้นำต้องนำทั้งหมดมาต่อยอดกับความคิดเชิงบวก
พร้อมกับการมี EQ ที่สูงในการทำงานร่วมกันกับทีมอีกด้วย...

หลักสูตรนี้...จึงเป็นหลักสูตรอันทรงพลังที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความคิดที่มีคุณภาพ
ทั้งในการจัดการกับชีวิต การดำรงตน รวมถึงการทำงานด้วยความสุข
เพื่อประสิทธิภาพของตนเองและทีมงานในที่สุดนั่นเอง

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจบทบาทของตัวเองในการเป็นผู้นำทีมงาน 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดีของทีม 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบวิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้จิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจรัก รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการของการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน
เนื้อหา • จิตวิทยาการบริหารจัดการงานของผู้นำ
• สุดยอดคุณลักษณะผู้นำที่ดี 10 ประการ : EQ., Positive Thinking, Creative Thinking
• การเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม
• หลักคิดบันไดสี่ขั้นสำหรับกรอบความเป็นผู้นำ
• ทัศนคติที่ดีของผู้นำต่อการสร้างสรรค์งานเป็นทีมตามแผนงานอย่างทรงพลัง
• กิจกรรม-กรณีศึกษา-ทัศนคติ-Workshop
วิทยากร
 • ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 8.30 - 15.30 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th