หลักสูตร ทักษะการนำเสนอในการทำงาน (Making Winning Presentation) รุ่นที่ 41
Code CM-001
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ

"การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"
เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ
โดยเฉพาะในโลกของยุคการแข่งขันสูงที่สูง
ณ วันนี้ การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงาน การเจรจาการค้า
ย่อมต้องอาศัยการนำเสนอที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ
น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า 

แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่อาจก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังได้
เพียงเพราะต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจในการนำเสนอ
หรือขาดเทคนิคในการนำเสนอนั่นเอง
หลายโครงการที่น่าจะได้รับการเซ็นสัญญา
ก็ติดปัญหาอันเนื่องจากการนำเสนอที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้

เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอดังกล่าว
จึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่าน
ด้วยทักษะการนำเสนอที่ทรงพลังและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันไปพร้อมๆ กัน
การที่ได้พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพนี้
จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัวอย่างแน่นอน  

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่างๆ ในการนำเสนอ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอ เพื่อทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถโน้มน้าวใจและชนะใจผู้ฟังได้

เนื้อหา • หัวใจของการนำเสนอ
• หลักการนำเสนอ : การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
  - การเลือกกลยุทธ์และแนวทางในการนำเสนอ
  - การกำหนดข้อความในการนำเสนอ
• ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ
• การเตรียมการ
  - ส่วนนำ : การเปิดฉาก, การบอกวัตถุประสงค์, การเกริ่นนำ
  - เนื้อหา : ประเด็นหลัก, ประเด็นสนับสนุน, ประโยคเชื่อม
  - การปิดฉาก : สรุป 
• การเข้าถึงและเอาชนะใจผู้ฟัง
• การเสริมสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการนำเสนอ
• เทคนิคการใช้ PowerPoint Presentation เพื่อสร้างความประทับใจ
• การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การวางตัว และเทคนิคการจัดการกับความประหม่า
• ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ
• การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
• การจัดการกับคำถามและข้อเสนอแนะ
• ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท

  1

  โปรโมชั่น

  ยืนยันการจัดแล้ว :: เปิดรับอีก 8 ที่นั่ง

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th