หลักสูตร การรักษาฐานลูกค้า....เพื่อความสำเร็จในงานขาย (Customer Retention) รุ่นที่ 8
Code SA-020
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ

เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง...องค์กรก็ต้องมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
เพื่อให้ยอดขายของทีมงานขายและตัวคุณมีเพิ่มขึ้น...
คุณเองก็จำเป็นต้องค้นหาและสร้างลูกค้าใหม่ให้เกิดขึ้นมากที่สุด
และในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความตื่นตัวให้กับตัวเองไปพร้อมๆ กันด้วย 

ซึ่งอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่...ไม่ใช่พนักงานขายไม่อยากสร้างหรือหาลูกค้าใหม่
แต่มักจะไม่รู้วิธีการหาและติดต่อลูกค้าใหม่ได้อย่างไรต่างหาก

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานขายรู้แหล่งลูกค้าใหม่ของตน
รวมไปถึงแนะนำวิธีการนัดและการฝ่าด่านเลขาหน้าห้องเพื่อเข้าพบลูกค้า
รวมไปจนถึงการบริหารลูกค้าใหม่ให้ยอมรับการทำธุรกิจกับเรา
นอกจากนี้ยังบอกวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจ
หรือการไม่ให้ความร่วมมือจากเหล่าลูกค้าใหม่อีกด้วย

คุณจึงเชื่อมั่นได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นว่า...
หลักสูตรนี้จะช่วยเติมเต็มทั้งยอดขายและความตื่นตัวให้กับคุณเองได้อย่างมากมายแน่นอน

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้า
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการป้องการการสูญเสียลูกค้า
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้สินค้าและบริการ
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ถึงวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า


(ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และสามารถสร้างความสำเร็จในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

เนื้อหา

• Workshop :: เทคนิคการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ”
• ลูกค้าคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าและบริการ?
• เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างไรให้ประทับใจลูกค้า
• ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไม่ได้รับการตอบสนอง
• ตุ้นทุนของการหาลูกค้าใหม่นั้นเป็นกี่เท่าของการรักษาลูกค้าเก่า?
• เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
• Workshop :: การโน้มน้าวใจลูกค้าใช้อยู่กับเราต่อไป”
• เทคนิคการรักษาลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อ
• เทคนิคการสร้างและการขยายฐานลูกค้า
• เทคนิคการสร้างเงื่อนไขเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า
• ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนได้คืออะไร?
• การคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละราย

(รูปแบบในการฝึกอบรม :: บรรยายพร้อมการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง)

วิทยากร
 • อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
 • วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th