หลักสูตร การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 25
Code PE-005
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ

ในชีวิตการทำงาน...ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับย่อมจะต้องพบกับอุปสรรค

ในการทำงานอยู่เสมอ ยิ่งเมื่อเราไม่มีหรือไม่ทราบหลักจิตวิทยา

ในการบริหารตนเองและบริหารผู้อื่นด้วยแล้ว 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัว


ดังนั้น...การใช้หลักจิตวิทยาร่วมกับเทคนิคในการแก้ไขปัญหา

และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่คนทำงานควรฝึกฝนและเรียนรู้ 

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน บริหารตน 

และบริหารผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ตามหลักทฤษฎีเชื่อว่า...

มนุษย์สามารถเพิ่มบุคลิกลักษณะพิเศษเฉพาะตนให้มีศักยภาพสูงสุด 

หากเรามีกระบวนการคิดแบบจิตวิเคราะห์ในการทำงานร่วมกัน 

รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ น่าศรัทธา


หลักสูตรนี้...จะช่วยให้คุณมีคำตอบในการเติมเต็มและพัฒนาตนเอง

ให้เปี่ยมด้วยศักยภาพในการบริหารจัดการ 

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ พร้อมทั้งมีความน่าเชื่อถือ 

และเป็นบุคคลที่น่าเคารพศรัทธาแก่ผู้อื่นรอบข้างในทุกมิติของกาลเวลา

ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญสู่การประสบความสำเร็จในการทำงาน 

รวมถึงในชีวิตประจำวันของทุกท่าน....

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิคในการบริหารงานเพื่อจัดการตนเอง แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเทคนิคและแนวคิดมาประยุกต์เพื่อการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเทคนิคและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้
เนื้อหา • จิตวิทยาการบริหารจัดการตนเองอย่างมีคุณภาพ
• การพัฒนาการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
• การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
• การตัดสินใจอย่างมีระบบกับความฉลาดทางความคิด
• EQ กับการตัดสินใจที่มีคุณภาพ
• จิตวิทยาในการบริหารงานกับการแก้ไขความขัดแย้ง
วิทยากร
 • ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
 • วันที่สัมมนา วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
  เวลา 8.30 - 15.30 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th