หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 16
Code SE-007
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริการ
ความสำคัญ

ทำไมคำหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหรือคลุกคลีอยู่ในหน่วยงานบริการ....
สิ่งสำคัญที่ทำให้คุณเกิดปัญหาในการทำงานอยู่เสมอๆ อาจไม่ใช่เพียงแค่...
เทคนิคในการประสานงาน การดูแลลูกค้า
หรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าเท่านั้น
เกือบทุกปัญหาที่คุณมักจะพบอาจมีเหตุมาจากตัวของคุณเองด้วยก็เป็นได้

บางครั้งอยู่ที่ "มุมมองของคุณ" ต่อเรื่องราวของลูกค้าที่เกิดขึ้น
บางครั้งก็อยู่ที่ "ความพร้อมในการให้บริการ"
ที่คุณเองก็ต้องหมั่นเติมให้กับตัวเองตลอดเวลา

หลักสูตรนี้...ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณ "ส่งมอบการบริการ" ให้กับลูกค้าได้อย่างดีและไม่มีที่ติ
ตามแบบฉบับของการให้บริการตามความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อผู้ให้บริการเท่านั้น
แต่ยังจะเป็นตัวช่วยให้คุณ "สร้างสรรค์มุมมอง รวมถึงความคิดดีๆ ในเชิงบวก"
ให้เกิดกับงานบริการที่คุณต้องคลุกคลีอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว....สิ่งสำคัญที่คุณจะได้รับกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมก็คือ...
แนวทางในการพัฒนา "ศักยภาพในการทำงาน"
ของตัวคุณเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เพราะนั่นไม่ใช่เพียงแค่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน ณ ปัจจุบันเท่านั้น
แต่ยังจะส่งผลระยะยาวให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน
รวมถึงชีวิตส่วนตัวที่คุณเองก็อาจคาดไม่ถึงอีกด้วย
หากคุณพร้อมแล้ว....วิทยากรของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันค่ะ....

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยการแข่งขันและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการบริการ
เนื้อหา • พฤติกรรมการทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ : พฤติกรรมการทำงานสู่ความสำเร็จ
• ปัจจัยสำคัญของการแข่งขันในธุรกิจ : เป้าหมายและแนวทางสู่ความสำเร็จ (KPI : Quality  Cost  Service  Time)
• แนวทางการพัฒนาทางธุรกิจ
  - Trial & Error – Benchmarking / Best Practice – Innovation
• ระดับความพึงพอใจ หัวใจของการบริการ (Delighted – Satisfaction - Dissatisfaction)
  - บริการยอดแย่! & บริการที่ประทับใจ
  - การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างบริการที่ประทับใจ  
  - ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างบริการที่ประทับใจ (Face to Face Service, Call Service)
• ปฏิสัมพันธ์เพื่อการติดต่อประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  - เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
  - UNITY Concept
  - EQ และการบริหารความขัดแย้ง
• Workshop
วิทยากร
 • อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2562
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th