หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย…สำหรับผู้จัดการทีมขาย (Managing Sales Force for Improved Results) รุ่นที่ 11
Code SA-021
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ

ในโลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีแห่งการบริหารการขายและช่วงชิงลูกค้า
ผู้บริหารทีมขายไม่สามารถขาดซึ่งความสามารถในการจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งนั่นดูเหมือนจะยังไม่พอในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันศาสตร์ใหม่ๆ ในการบริหารงานขาย
และเป็นหัวหน้าทีมขายที่ทันสมัยและมีความรู้ที่ดีด้านจิตวิทยาในการบริหารทีมงานขาย
เพื่อนำทีมงานไปสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ในที่สุดไปพร้อมกันด้วย

หลักสูตร...เพิ่มศักยภาพทีมขายของคุณ...ด้วย 'กลยุทธ์การบริหารทีมขาย' ที่ทรงประสิทธิภาพ...นี้
ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบปัญหาและความต้องการดังกล่าว
เพื่อทำให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายสามารถบริหารจัดการทีมรวมถึงยอดขายของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้บริหารทีมขายที่มีกลยุทธ์การบริหารจัดการทีมที่เหมาะสมกับสถาวการณ์ปัจจุบันเท่านั้น
ที่จะสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เนื้อหา

• การแข่งขันกันตัดราคา
• การรบในสมรภูมิที่เราไม่ถนัด
• อาการสับสนในทีมขายในการอ่านผู้มุ่งหวัง
• การพัฒนา Sales Productivity
• อาการทางจิตวิทยาที่ทีมงานขายจะแสดงในเห็นและวิธีแก้ไข
• ทำไมพนักงานขายจึงยอมตัดราคาอย่างง่ายดายและวิธีแก้ไข
• การ Reengineering องค์กรขายในอนาคต
• การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน
• ขบวนการทำงานของจิตในการสร้างความคิดเชิงบวกและลบ
• ลักษณะการเป็นผู้นำทีมการขายเชิงบวก
• การสร้าง AQ และ EQ ของทีมขายของท่าน
• การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส
• วงจรการฝึกตัวต่อตัว
• 360 Degree Leadership
• วงจรของการ Designing and Managing the Sales Force
• Motivation of Maslow and Herzbert  styles
• การตั้งมาตรฐานและการวัดผลงานทีมขาย
• การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย
• การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
 • ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th