หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 29
Code PC-005
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

ทุกวันนี้...ในวงการซื้อขายสินค้าและงานบริการทั่วไปทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ
ผู้ซื้อมักจะสำรวจราคาขายของสินค้าและงานบริการที่ต้องการในแคตตาล๊อกสินค้าเป็นเล่ม
หรืออี-แคตตลอกออนไลน์บนเว็บไซด์ของผู้ขาย เพื่อจะนำไปใช้ในการตั้งงบประมาณ
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เจรจาต่อรอง ขอส่วนลดราคา และกระบวนการอื่นๆ ต่อมา
ราคาขายของสินค้าและงานบริการดังกล่าวที่ถูกตั้งไว้นั้น ได้ผ่านขบวนการคิดอย่างมีระบบ
และมีเหตุและผลโดยฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอขายสินค้า และจะต้องได้รับเงินค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกระบวนการผลิตและการนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาด รวมทั้งผลกำไรด้วย
ดังนั้นถ้าผู้ซื้อไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ดีในหลักเกณฑ์และหลักคิดดังกล่าวของผู้ขายแล้ว
จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการซื้อขายได้หลายประการ
เช่น ไม่สามารถซื้อขายได้เลย ซื้อโดยต้องจ่ายราคาแพงเกินไป หรือซื้อแบบตกหลุมพลางของผู้ขาย เป็นต้น

หลักสูตรนี้...จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนช่วยสำคัญให้ "นักจัดซื้อ" ทุกคน
สามารถคิดวิเคราะห์ให้เห็นถึงต้นทุนและราคาที่แท้จริงและเหมาะสม
ของสินค้าและบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องมากที่สุด

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าและงานบริการในวงจรโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
เพื่อทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ...
เพื่อเลิกใช้การตัดสินใจแบบใช้ความรู้สึก (Gut Feeling) หรือเดาซุ่มแบบเสี่ยงๆ ต่อไป
เนื้อหา • รูปแบบและโครงสร้างของต้นทุน (Cost) และราคาขาย (Price) ในระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain)
   - การวิเคราะห์ราคา (Price analysis)
   - การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis)
   - ต้นทุนรวมของความเป็นเจ้าของ (TCO-Total Cost of Ownership)
• การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (Direct & Indirect Cost)
• การประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ในการคิดพัฒนาวิธีการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
• Workshop :: แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสินค้าและงานบริการที่จัดซื้อจัดจ้าง แล้วคัดเลือกสินค้าและงานบริการที่มีมูลค่าสูงอย่างละหนึ่งรายการ
   - ทำการวิเคราะห์ราคาขายและต้นทุนของกลุ่มสินค้าและงานบริการที่จัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้เรียนมา
   - เปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์ที่ใช้ในการทำงานปัจจุบันกับผลของการวิเคราะห์ใหม่
   - ช่วยกันคิดเพื่อเสนอวิธีการที่จะปรับปรุงการจัดซื้อกลุ่มสินค้าและงานบริการที่คัดเลือกไว้ให้ได้ผลดีขึ้น โดยใช้ผลการวิเคราะห์ใหม่
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th