หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน (First Thing First @ Work :: Getting Everything Done) รุ่นที่ 34
Code PE-006
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ

มีผู้คนจำนวนมากที่ตั้งใจและพยายามอย่างสูงในการทำงานให้หนักขึ้น 

แต่กลับไปไม่ถึงฝั่งฝันแห่งความสำเร็จอย่างมีความสุข 

หรือกลับไม่เหลือเวลาให้กับคนสำคัญอย่างคนในครอบครัว 

คำพูดที่มักติดปากก็คือ...“ไม่มีเวลา”


แต่กลับเป็นเรื่องแปลกที่ทุกคนในโลก

มีทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เหมือนกันและเท่ากัน นั่นคือ “เวลา” 


มีคนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

เขามีอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วๆ ไปหรือ 

และคำตอบที่ค้นพบคือ...

เขาเหล่านั้นสามารถบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญ

ในชีวิตและการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม


หลักสูตรนี้จะช่วยแนะนำเทคนิควิธีการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น 

ทำงานสำเร็จเร็วขึ้น 

เพื่อนำท่านก้าวเข้าใกล้สู่ความสำเร็จมากขึ้น 

และที่สำคัญยิ่งคือ

จะมีเวลาเหลือมากพอที่จะทำให้มีความสุขกับสิ่งที่อยากทำมากขึ้นอีกด้วย


Work Smart …not only Work Hard…

วัตถุประสงค์

 

เนื้อหา • คุณค่าแห่งเวลา
• แนวคิดแบบอัตวิสัย Vs. ภววิสัย
• ทัศนคติในเชิงบวกต่อการจัดลำดับความสำคัญ
• ความเร่งด่วน Vs. ความสำคัญ
• กับดักแห่งความเร่งด่วน
• ความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญ
• เทคนิคการจัดความสำคัญในชีวิตและการทำงาน
• พลังแห่งการวางเป้าหมายแห่งชีวิต
• การสร้างปณิธานที่ทรงอานุภาพ
• กฎของพาเลโต้ (Paleto’s Law 20:80)
• แนวคิดแห่งสมดุลภาพในการดำเนินชีวิต (Work Life Balance)
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th