หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานจัดซื้อเพื่อธุรกิจองค์กรแบบยั่งยืน (Risk Management in Purchasing) รุ่นที่ 7
Code PC-006
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

ความเสี่ยง (Risks) 

คือ ความไม่แน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 

ซึ่งเป็นอุปสรรคและปัญหาที่สำคัญมากของการจัดซื้อแบบยั่งยืนเพื่อองค์กร 

เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายระดับต่างๆ กัน

กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร 

ดังนั้นองค์กรผู้ซื้อจะบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อสินค้า

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและผลกระทบสูงทั้งหมด 

เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้


การสัมมนานี้ได้นำแนวทางของ ISO 20400 

เรื่องการบริหารความเสี่ยงในงานจัดซื้อ 

มาถ่ายทอดเพื่อเพิ่มเติมความตระหนักรู้

ของนักจัดซื้อซึ่งมีอยู่เดิมเป็นทุนแล้ว 

เปรียบเสมือนการ ”เติมน้ำครึ่งแก้ว” ให้เต็ม 

ด้วยหลักการและแนวทางการทำงานแบบมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
• การทำความเข้าใจโซ่อุปทานของการจัดซื้อแบบยั่งยืน
• การประเมินความเสี่ยงของความยั่งยืน (รวมถึงโอกาส)
• การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าที่ต้องการวิเคราะห์
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการใช้โมเดล Product Portfolio Matrix (PPM)
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการใช้โมเดล PESTEL
• การสำรวจความสัมพันธ์ของ PESTEL กับโซ่อุปาทาน (Supply Chain) ของสินค้าที่มีความเสี่ยง
• การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
• การกำหนดกลยุทธ์สำหรับสินค้าที่มีความเสี่ยง
• การทำแผนแม่แบบ (Master Contingency Plan) เพื่อใช้ในยามวิกฤต
• Q & A
• การทำกิจกรรมกลุ่มกับกรณีศึกษาต่างๆ
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th