หลักสูตร การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 18
Code SA-017
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ

สินค้าดี นำเสนอดี แต่ปิดการขายไม่ได้ ก็เท่ากับ...ศูนย์


การปิดการขาย...เป็นเรื่องที่ทีมงานขายจำนวนมากกังวล 

เพราะกลัวลูกค้าปฏิเสธหรือลูกค้ามีข้อโต้แย้ง 

แท้จริงแล้ว ลูกค้าที่ให้ความสนใจ ก็อยากที่จะตัดสินใจซื้อ

เพราะจะได้รับผลประโยชน์ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เจออยู่ได้

ลูกค้าจะมีความสุขทุกครั้งที่ซื้อสำเร็จ

ดังนั้น ทีมงานขายจึงต้องมีความเข้าใจและธรรมชาติการซื้อ

เพื่อขจัดความกลัวในเรื่องการปิดการขายนี้ออกไป

วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้วิธีขจัดความกลัว
• เพื่อเรียนรู้วิธีนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
• เพื่อเรียนรู้วิธีการขายแบบใหม่ คือ “ลูกค้ามีความสุข ตัดสินใจง่าย”
• เพื่อเรียนรู้วิธีพูดที่สร้างสรรค์ เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบข้อโต้แย้ง
• เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และยุทธวิธีการปิดการขายที่ทันสมัย
• เพื่อเรียนรู้วิธีปิดการขายเรื่องราคาแพง
เนื้อหา
• มุมมองของพนักงานขายเรื่องปิดการขาย
  - การขายคือการเสนอ Solution หรือสินค้าที่แก้ไขปัญหาของลูกค้า
  - การปิดการขายคือการขาย
  -  Work Shop
• มุมมองสำคัญที่มีผลต่อการปิดการขาย  
  -  ลูกค้ามีความสุข ลูกค้าจะตัดสินใจ (ต้องการความคุ้มค่า)
  -  2 วิธีที่ทำให้ลูกค้ามีความสุข (เน้นความรู้สึกมากกว่าเหตุผล)
  -  Work Shop
• 4 เรื่องที่พนักงานขายต้องไม่ทำ
  -  การปิดการขายคือขั้นตอนสุดท้ายของการขาย
  -   ใช้วิธีการปิดการขายที่ล้าสมัย 3 วิธี
  -  การตอบข้อโต้แย้งอย่างจริงจัง
  -  การยินยอมให้ลูกค้าขายความคิด
  -  Work Shop
• วิธีการปิดการขาย
  วิธีปิดการขายที่ 1 ลูกค้ามีความสุข ตัดสินใจง่าย (การตอบข้อโต้แย้งคือความทุกข์ของลูกค้า
    - การใช้คำพูดเชิงจิตวิทยา (ป้องกันลูกค้าไม่พอใจ)
    - ใช้ Voice Tone ที่แสดงความเป็นมิตร และปรารถนาดี /  Work Shop
  วิธีปิดการขายที่ 2 การใช้กลยุทธ์
   -  กลยุทธ์ที่ 1 การถามคำถาม คือ ผู้ขาย
    -  ยุทธวิธี 4 ขั้นตอน  
       1. สร้างประโยคคำถามจากคำถามของลูกค้า
       2. ลูกค้ากำลังตัดสินใจ...ต้องเงียบ
       3. การใช้คำถามเชิงบวก เมื่อลูกค้า ตอบ Yes…But
       4. การปิดการขายเรื่องราคา
    -  กลยุทธ์ที่ 2 การไม่ต้องตัดสินใจ เป็นความสุข
    -  ยุทธวิธีการอ่านสัญญาณซื้อ 4 แบบ
       1. ลูกค้าพูดเป็นกันเอง
       2. ลูกค้าบอกเงื่อนไข
       3. ลูกค้าต่อรอง
       4. ลูกค้าขอคำยืนยัน
  วิธีปิดการขายที่ 3 การใช้ Key Word
    - Key Word ที่สำคัญและมีน้ำหนัก                              
    - การเลือก Key Word ให้เหมาะสมกับประเด็น                                   
• ผู้เข้าสัมมนาฝึกปฏิบัติ
วิทยากร
 • อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th