𝟴 ทักษะที่พนักงานต้องมีในปี 𝟮𝟬𝟮𝟰 : เตรียมพร้อมรับมือทุกความท้าทาย by People’S 🌟 Skills Tank.
📌 𝟴 ทักษะที่พนักงานต้องมีในปี 𝟮𝟬𝟮𝟰 : เตรียมพร้อมรับมือทุกความท้าทาย
.
ปี 𝟮𝟬𝟮𝟰 มาถึงแล้ว! โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทักษะที่พนักงานเคยใช้มาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป
.
ทักษะอะไรที่จะช่วยให้พนักงานก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ และขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า?
.
𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲’𝗦 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗧𝗮𝗻𝗸 ได้สรุป 𝟴 กลุ่มทักษะสำคัญ ที่ผู้บริหารและพนักงานควรพัฒนา ดังนี้
.
▶️ 1. ทักษะการสื่อสาร
.
สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น
ฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจผู้อื่น
ถ่ายทอดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
.
▶️ 2. ทักษะการจัดการเวลาและการวางแผน
.
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผน จัดลำดับความสำคัญ
ทำงานตรงเวลา บรรลุเป้าหมาย
.
▶️ 3. ทักษะการทำงานเป็นทีม
.
ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่น
แบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูล
มุ่งเป้าหมายร่วมกัน บรรลุผลสำเร็จ
.
▶️ 4. ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น
.
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้สิ่งใหม่ รับมือสถานการณ์ใหม่
ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
.
▶️ 5. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
.
วิเคราะห์ปัญหา คิดหาทางเลือก
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รวดเร็ว
แก้ปัญหาได้ตรงจุด บรรลุผลลัพธ์
.
▶️ 6. ทักษะการปรับใช้เทคโนโลยีมาพัฒนางาน
.
ใช้เทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่ว
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ
นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงาน
.
▶️ 7. ทักษะการจัดการกับความเครียด
.
จัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลสุขภาพจิต ผ่อนคลายความเครียด
ทำงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ
.
▶️ 8. ทักษะการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
.
มีทัศนคติใฝ่เรียนรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ยืนหยัดได้ทุกสถานการณ์
.
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ เปรียบเสมือน “ใบเบิกทาง” สู่ความสำเร็จของพนักงานในยุคใหม่ ช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน
.
𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗦𝘆𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 เข้าใจความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน เรามีหลักสูตรสัมมนาที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญทั้ง 8 ทักษะนี้
.
เนื้อหาเข้มข้น | วิทยากรถ่ายทอดดี | เน้นการมีส่วนร่วม | บริการอย่างเข้าใจ
.
หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ สามารถคลิกที่ Hashtag นี้ เพื่ออ่านโพสอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ▶️ #peoplesskillstank
.
.
*******************************
.
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
.
Inbox ของเพจ : m.me/people.synergy
𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐎𝐀 :: @people-synergy (https://lin.ee/L5F4ztp)
อีเมล : [email protected]
โทร : 095-296-2639
.
*******************************
.
𝗕𝗲 𝗮 𝗕𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗨 • เป็นคุณที่เก่งขึ้น
.
Ready Steady Go!
.
กับประสบการณ์พัฒนาทีมงานจากกว่า 5,000 องค์กรทั่วประเทศ
.
‘เรียนรู้ อย่างมั่นใจ ไปกับเรา’
.