วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าทั้งในส่วนบุคคลและองค์กรผ่านการสัมมนาและการเป็นที่ปรึกษา ด้วยความพร้อมที่จะคิดค้นหาวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละสภาวะการณ์ ซึ่งวิธีการเรียนรู้นั้นต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า เพื่อส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ รวมถึงแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กรของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

ภาระกิจ (Mission)

1. เราจะมุ่งมั่นคิดหาวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เราจะยึดมั่นในความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยการนำเสนอหลักสูตรสัมมนาและแนวทางการเป็นที่ปรึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นต่อธุรกิจของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ
3. เราจะส่งมอบการเรียนรู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานผู้ช่วยเรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานอย่างลึกซึ่ง และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นหลัก
4. เราจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการของเราทั้งในส่วนการสัมมนาและที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกเวลา

 

People Synergy Learning Center
Upskill, Re-skill and Cross-skill in Yours

 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th