People Synergy Academy

People Synergy Academy

บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ (Service Impact : A Great Personality and Communication for Excellence)

บุคลิก + การสื่อสาร = กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ ยกร

อ่านต่อ