People Synergy Academy

People Synergy Academy

ทำเป้าหมายให้สำเร็จด้วย Action Plan (Turn Goals into Achievements with Action Plan)

‘เมื่อมี Plan ที่ดีแล้ว ก็ไม่ควรปล่อยให้นิ่ง&#821

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลาในการทำงาน (Goal Setting and Time Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจาก

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

นำความเปลี่ยนแปลง ‘ให้เกิด’ ในองค์กร (Leading Change in The Challenging World)

ทำความเข้าใจตั้งแต่จิตวิทยาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) อัพเวลการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น (Turbocharge Workday : Get More Done in Less Time)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับที่ต

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

‘ศิลปะการนำตัวเอง’ ค้นพบ ‘ตัวตนใหม่’ ที่ประสบความสำเร็จ (The Art of Leading Self : Discover Your New Successful Self)

เคยรู้สึกไหม? หมดไฟ ทำงานไร้ประสิทธิภาพ : รู้สึกเบื่อหน

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

เสริมภาพลักษณ์ ปั้นบุคลิก สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ (Transform Your Image and Business Etiquette for Career Success)

หากตอนนี้คุณ • ต้องการสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

ปลดล็อกความคิด ปั้นไอเดีย พัฒนาการตัดสินใจ ด้วย Creativity (Creative Decision-Making Strategies)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ • รู้สึกตัน ค

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) มัดรวม Soft Skill สำคัญและจำเป็น สำหรับการทำงานยุคนี้ (Boost Work Efficiency with Essential Skillset)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน (Time Hacker : First Thing First)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงาน ผู้บริหารระดับต้น และระ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (The Art of Problem Solving • Decision Making • Conflict Management • Getting It Right)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจาก

อ่านต่อ