People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลาในการทำงาน (Goal Setting and Time Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจาก

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) นำความเปลี่ยนแปลง ‘ให้เกิด’ ในองค์กร (Leading Change in The Challenging World)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้นำในองค์กรที่ต้องการสร้างกา

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) อัพเวลการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น (Turbocharge Workday : Get More Done in Less Time)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับที่ต

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ศิลปะ ‘การนำตนเอง’ สู่ความสำเร็จ (The Art of Leading Self : Transformative Strategies for Success)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) บุคลิกภาพและมารยาทธุรกิจเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Professional Image Grooming and Business Etiquette)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานและผู้บริหารฝ่ายขาย • ที

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

✅ เปิดรับอีก 7 ที่นั่ง ✅ (Onsite) แก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงานอย่างครอบคลุมและสร้างสรรค์ (Making Better Decisions by Creativity)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับ ที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) มัดรวม Soft Skill สำคัญและจำเป็น สำหรับการทำงานยุคนี้ (Boost Work Efficiency with Essential Skillset)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน (Time Hacker : First Thing First)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงาน ผู้บริหารระดับต้น และระ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (The Art of Problem Solving • Decision Making • Conflict Management • Getting It Right)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจาก

อ่านต่อ