People Synergy Academy

People Synergy Academy

การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จของงานโดยอัตโนมัติ (Achieve on Autopilot : Systematic Thinking Mastery)

เคยไหม? • ทำงานหนักแต่ผลลัพธ์ไม่ดี เสียเวลา เสียโอกาส•

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) วิถีคิดแบบผู้ชนะ เพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงาน (Winning Mindset: Overcoming Obstacles to Achieve Success)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจาก

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ติดปีกวิถีคิดแบบพุ่งทะยานสำหรับผู้นำทีม (High-Performance Thinking and Mindset for Team Leader)

เราเข้าใจดีว่า ความเป็นผู้นำเริ่มต้นที่การพัฒนาตนเองนั่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่นที่ 9

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจากทุกฝ่ายงา

อ่านต่อ