People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่นที่ 9

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจากทุกฝ่ายงา

อ่านต่อ