People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) นำความเปลี่ยนแปลง ‘ให้เกิด’ ในองค์กร (Leading Change in The Challenging World)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้นำในองค์กรที่ต้องการสร้างกา

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ศิลปะ ‘การนำตนเอง’ สู่ความสำเร็จ (The Art of Leading Self : Transformative Strategies for Success)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่

อ่านต่อ