People Synergy Academy

People Synergy Academy

นำความเปลี่ยนแปลง ‘ให้เกิด’ ในองค์กร (Leading Change in The Challenging World)

ทำความเข้าใจตั้งแต่จิตวิทยาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

‘ศิลปะการนำตัวเอง’ ค้นพบ ‘ตัวตนใหม่’ ที่ประสบความสำเร็จ (The Art of Leading Self : Discover Your New Successful Self)

เคยรู้สึกไหม? หมดไฟ ทำงานไร้ประสิทธิภาพ : รู้สึกเบื่อหน

อ่านต่อ