People Synergy Academy

People Synergy Academy

คิดอย่างมีกลยุทธ์ คิดเป็น เห็นเป้าหมาย (Strategic Thinking : Think Strategically, Measure Effectively)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ • กลยุทธ์องค์

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

พยากรณ์ออเดอร์แม่นยำ สต็อกเป๊ะ ธุรกิจปัง (Customer Demand Forecasting : Turn Inventory into Profit)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ • สินค้าขาดสต

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อผลสำเร็จของงานโดยอัตโนมัติ (Achieve on Autopilot : Systematic Thinking Mastery)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ • คิดไม่แตก ต

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

การบริหารและจัดการโครงการให้สำเร็จและเห็นผล (Crafting Success in Project Management)

เคยไหม? • โครงการล่าช้า งบบานปลาย เกิดปัญหาจุกจิก• รู้ส

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

ทำเป้าหมายให้สำเร็จด้วย Action Plan (Turn Goals into Achievements with Action Plan)

‘เมื่อมี Plan ที่ดีแล้ว ก็ไม่ควรปล่อยให้นิ่ง&#821

อ่านต่อ