People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing Professional Email For Business)

พลิกโฉมอีเมลแบบเดิมๆ ของคุณ ด้วยครื่องมือและเทคนิคต่างๆ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การให้ Feedback และ Feedforward กับผลลัพธ์ที่ทรงพลัง (Feedback and Feedforward : The future of maximizing team performance)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหาระดับผู้จัดการและหัวหน

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

✅ เปิดรับอีก 7 ที่นั่ง ✅ (Onsite) แก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงานอย่างครอบคลุมและสร้างสรรค์ (Making Better Decisions by Creativity)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับ ที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การวางแผนการขาย (The Sales Plan: Maximizing Your Sales Success)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารงานขายและการตลาด• ทีม

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การลดต้นทุนองค์กรโดยใช้แนวคิด Lean สำหรับนักจัดซื้อ (Boost-up Corporate Purchasing Performance by Lean Concept)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ลับคมเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Negotiation for Better Purchasing Value)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) เปลี่ยนนักขายเป็นผู้ให้คำปรึกษา (High Impact Consultative Selling Skills)

เปลี่ยน ‘Pain Points ของลูกค้า’ ให้กลายเป็น

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) พรีเซนต์ให้อยู่หมัด ตรงใจ และเข้าเป้า (PowerPresent: Strategies for High-Impact Persuasive Presentations)

ผลงานดี + พรีเซ้นท์ดี = งานสำเร็จและเติบโต เริ่มเห็นภาพ

อ่านต่อ