People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) วิถีคิดแบบผู้ชนะ เพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงาน (Winning Mindset: Overcoming Obstacles to Achieve Success)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจาก

อ่านต่อ