People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ชุดทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็นในงานจัดซื้อ (Purchasing Analysis Skillset : The Essential Mastery for Purchasers)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนทุกร

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลาในการทำงาน (Goal Setting and Time Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจาก

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ติดปีกผู้บริหารกับการบริหารคนอย่างมีกลยุทธ์ (HR Skills for Line Managers)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหาระดับผู้จัดการจากทุกฝ่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ‘ผู้นำยุคใหม่’ กับการนำทีมให้สำเร็จ (NextGen Leadership: Unleashing Team Potential)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Driving Success in Key Account Management)

กลยุทธ์การขายที่ไม่เพียงแต่เพิ่มรายได้จากลูกค้ารายหลักแ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรกดไลค์ ทีมงานกดเลิฟ (Rise and Lead: Preparing for Success as a Supervisor)

เป็นหัวหน้างานให้ ‘ปัง’ ไม่ ‘พัง&#821

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) นำความเปลี่ยนแปลง ‘ให้เกิด’ ในองค์กร (Leading Change in The Challenging World)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้นำในองค์กรที่ต้องการสร้างกา

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามเป้าหมายองค์กร (Complying Contract Management with Company Goals)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการแผน

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การสื่อสารทางโทรศัพท์ในการทำงาน (Dialing in Success : Mastering Telephone Communication)

อย่าให้ความไม่ตั้งใจ (ในการสื่อสาร) ของเราทำให้เกิดความ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ‘ผู้นำที่มุ่งเน้นทีมงาน’ สำหรับ Line Manager (People-First Leadership : Mastery for Line Managers)

‘ ผู้นำที่มุ่งเน้นทีมงาน ‘ สำหรับ Line Mana

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) อัพเวลการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น (Turbocharge Workday : Get More Done in Less Time)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับที่ต

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) HRD Innovation ด้วยแนวคิด Design Thinking (HRD Innovation by Design Thinking)

นับจากนี้ ทุก Project ของ HRDจะต้องเกิดขึ้นอย่างมีที่มา

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ศิลปะ ‘การนำตนเอง’ สู่ความสำเร็จ (The Art of Leading Self : Transformative Strategies for Success)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การประสานความร่วมมือในการทำงาน (Winning Together through Collaborative Communication in the Workplace)

ทักษะที่หลากหลายองค์กรถามถึงกันเข้ามามากที่สุดในปี 2023

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) อัพสกิลภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (The Workplace English Pro: Developing Strong English Communication)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับจากท

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) กลยุทธ์วิธีบริหารงานจัดซื้อให้ปราศจากการทุจริต (Preventing Corruption in Procurement)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารองค์กร • ผู้จัดการฝ่า

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ได้ผลงาน ได้ใจคน ไปกับทักษะการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงาน (Achieving Cross-Functional Alignment in The Workplace)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหาระดับหัวหน้างาน ผู้จัด

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) มัดรวม Soft Skill สำคัญและจำเป็น สำหรับการทำงานยุคนี้ (Boost Work Efficiency with Essential Skillset)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ติดปีกวิถีคิดแบบพุ่งทะยานสำหรับผู้นำทีม (High-Performance Thinking and Mindset for Team Leader)

เราเข้าใจดีว่า ความเป็นผู้นำเริ่มต้นที่การพัฒนาตนเองนั่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการนำเสนอผลงาน (English for Meeting and Presentation) รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับจากท

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) เรื่องเล่า สู่ยอดขาย สุดปัง (Storytelling in Sales)

อย่าลืมว่า ในโลกแห่งการขาย ไม่ได้มีแค่ข้อมูลและคุณสมบัต

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรองสำหรับทีมขาย (Pricing Strategies and Negotiation To Close More Deals) รุ่นที่ 5

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารงานขายและการตลาด• ทีม

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ยกระดับผลงานของทีมด้วยทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management : Be A Better Leader)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง แล

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Maximizing Purchasing Potential with Effective Contract Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ก้าวสู่การเป็น ‘นักจัดซื้อมืออาชีพ’ (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 23

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่เ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่นที่ 9

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจากทุกฝ่ายงา

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) งานสมูท งานสำเร็จ ด้วยศิลปะการโน้มน้าวใจบอส (Persuade Your Boss to Say Yes)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (The Art of Problem Solving • Decision Making • Conflict Management • Getting It Right)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจาก

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การวิเคราะห์ราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการเชิงลึก สำหรับผู้จัดการจัดซื้อ (Advanced Price Cost Analysis for Purchasing Manager)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English Proficiency for Secretaries and Administrators)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • เลขานุการและทีม Admin ในองค์กร

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารความเสี่ยงงานจัดซื้อเพื่อธุรกิจแบบยั่งยืน (Risk Management in Purchasing) รุ่น 7

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ