เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาบุคลากรของทุกองค์กร ทุกฝ่ายงาน และทุกตำแหน่งงาน People Synergy จึงได้จัดกลุ่ม หลักสูตรที่เปิดให้บริการฝึกอบรมสัมมนาภายในบริษัท หรือ In-company training เป็น 10 กลุ่ม ดังนี้...

manufacturesynergy :: หลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต
managementsynergy :: หลักสูตรการบริหารจัดการ
salessynergy :: หลักสูตรการขาย
servicesynergy :: หลักสูตรการบริการ
marketingsynergy :: หลักสูตรการตลาด
purchasingsynergy :: หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
communicationsynergy :: หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
personalsynergy :: หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
thinkingsynergy :: หลักสูตรการพัฒนาความคิด
humansynergy :: หลักสูตรการบริหารและพัฒนาบุคลากร
businesssynergy :: หลักสูตรการดำเนินธุรกิจ
generalsynergy :: หลักสูตรทั่วไป

 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th