กลยุทธ์...การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก....เพื่อความสำเร็จในงานขาย (Key Account Management)
  ศิลปะการขายสำหรับสินค้าราคาสูง...ให้ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน (The Art of Selling Luxury and Premium Product)
  เพิ่มพลัง...ทักษะการปิดการขายเชิงรุก...สำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Build up Proactive Closing a Sale)
  เสริมสร้าง 'บุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ'...เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ (Creating Impact Personality)
  บุคลิกภาพและการสื่อสาร...กุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย (Personality and Communication Improvement)
  ก้าวสู่การเป็น 'ผู้บริหารงานขายหน้าร้านมืออาชีพ' ไปกับ 'กลยุทธ์ในการบริหารงานแบบ 3 มิติ' (Professional Sales Mgr)
  'การขายในงานแสดงสินค้าและบริการ'...สู่การเป็นสุดยอด "นักขายที่ประสบความสำเร็จ" (Selling in Exhibition)
  เสริมสร้างพลังทักษะ 'การขาย"...สู่การเป็น "พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ" (Enhancing Your Selling Skill for PC)
  พลิก "กลยุทธ์ 360 องศา"...สู่การเป็น "พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ" (Build up 360Degree of PC Selling)
  การเจรจาต่อรองในงานขายขั้นสูง…พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพของนักขายที่ประสบความสำเร็จ (Advanced Sales Negotiation)
  สร้างความสำเร็จในงานขายด้วย...การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ (Consultative Selling)
  กลยุทธ์...การเจาะตลาดและการสร้างโอกาสทางการขาย...ให้กับสินค้าและบริการ (How to Build Unique Selling Point)
  กลยุทธ์ 'การขายเชิงรุก' ด้วย 'การเตรียมความพร้อมในการขายแบบ 3 มิติ' (Proactive Selling through 3D)
  กลเม็ดเคล็ดลับ 'การติดตามหนี้' สำหรับทีมงานขาย....ขายได้ต้องเก็บเงินได้ (Build up Debt Collection Skill)
  พลิกกลยุทธ์การขายเชิงรุก...สู่ความเป็นมืออาชีพในงานขาย (Build up Proactive Selling)
  เพิ่มศักยภาพทีมขายของคุณ...ด้วย 'กลยุทธ์การบริหารทีมขาย' ที่ทรงประสิทธิภาพ ( Sales Force Management)
  การวางแผนการขาย...เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายของคุณ (Effective Sales Planning)
  เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการสอนงาน...สู่การเป็นผู้นำทีมขายที่มีประสิทธิภาพ (Enhancing Your Sales Coaching Skills)
  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ได้ผล (Highly Efficient Tele Selling Techniques In Practice)
  เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป...เพื่อความสำเร็จในงานขายของคุณ (Customer Retention Technique)
  เพิ่มพลังกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานขาย...สู่การเป็นนักขายมืออาชีพ (Build up Your Most Powerful Nego)
  กลยุทธ์...การหาและบริหารลูกค้าใหม่....สู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ (How to Get and Management New Customer)
  เพิ่มพลัง...ทักษะการปิดการขายเชิงรุก...สำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Build up Proactive Closing a Sale)
  ศิลปะการค้นหาความต้องการของลูกค้าและจูงใจเพื่อนำเสนอขาย (The Art of Finding Customer Needs)
  การตลาด...เครื่องมือชิ้นสำคัญของนักขายยุคใหม่ (Marketing :: The essential tool of Salesperson)
  ศิลปะ "การบริหารทีมขาย" ให้ได้ทั้ง "ใจ" และ "เป้าหมาย"...สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ (Sales Team Management)
  ศิลปะการสร้างอิทธิพลเหนือลูกค้า...สำหรับนักขายมืออาชีพ (The Art of Influence : How to Persuade Cust)
  เทคนิคการขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรและอุตสาหกรรม...เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน (B2B)
  กุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย (Key Success for Sales)
  กลยุทธ์ 'การขายเชิงรุก' ด้วย 'การเตรียมความพร้อมในการขายแบบ 3 มิติ' (Proactive Selling through 3 Dimensions)
  เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ...เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Build up Smart Personality)
  เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ...ให้ได้ทั้งยอดขายและตรงใจลูกค้า (Presentation Technique for Sale)
  สไตล์และบุคลิกภาพ....ผู้ช่วยที่จะสะท้อนความเป็นตัวคุณจากภายในสู่ภายนอกอย่างน่าอัศจรรย์ (Style & Personality)
  'กลยุทธ์การตั้งราคา' ด้านการขายและการตลาด...เพื่อชัยชนะที่ยั่งยืนในการแข่งขัน (The Art of Pricing)
  Customer Analysis for Marketing and Sales
  Customer Relationship Management : CRM : For Marketing and Sales
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th