หลักสูตร (Onsite) 'การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing Professional Email For Business) รุ่น 17
Code CM-014
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
ทุกวันนี้ เมื่อเราต้องการส่งข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับผู้อื่นในการทำงาน
ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า อีเมลจะเป็นช่องทางแรกที่ทุกคนนึกถึงและเลือกใช้
เนื่องจากใช้เวลาเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ ที่มีอยู่
ด้วยประโยชน์ที่มากมายและความรวดเร็วที่ได้รับ 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการส่งและการรับอีเมลก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้แล้ว ภาษาอังกฤษที่เลือกใช้ในการเขียนอีเมลก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
และเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นสากล
เพื่อให้ผู้รับเกิดความเข้าใจตรงกัน
และสามารถตอบรับหรือปฏิบัติได้ตามที่ต้องการสื่อออกไป

หลักสูตรนี้จึงเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเขียนอีเมล
ในรูปแบบสากลได้อย่างถูกต้อง
ได้เรียนรู้การคัดกรองข้อมูลหรือเรื่องราวที่ควรส่งและไม่ควรส่งทางอีเมล
สิ่งจำเป็นและข้อควรระวังต่างๆ ในการเขียนและการใช้อีเมล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
รวมถึงการสร้างความเป็นมืออาชีพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของทั้งตนเองและองค์กรผ่านการเขียนอีเมลอีกด้วย
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
• หลักและวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม 
• ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา 
• โครงสร้าง การเรียบเรียงเนื้อหา และเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
• เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย
• Workshop & Practices
• การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ 
• หลักการเขียนอีเมลในวาระต่างๆ เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน
• หลักและวิธีการตรวจอีเมลก่อนส่งและขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย 
• การเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข
• Workshop & Practices
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,900 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น


  รายละเอียดอื่นๆ


  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th