หลักสูตร (Online) การตั้งเป้าและทำให้งานสำเร็จเห็นผล (Setting Goal and Getting Things Done) รุ่นที่ 3
Code PE-019
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
หลักสูตรนี้มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะออกแบบขึ้นมา
เพื่อให้คนทำงานทุกคน ในทุกตำแหน่ง ทุกระดับงาน 
ได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของการทำงาน
ที่ไม่ได้มองในแค่ทฤษฎีหรือในอุดมคติเท่านั้น

ทั้งยังเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัท
ที่จะทำงานอย่างมืออาชีพ
เรียนรู้แนวคิดของการทำงานมืออาชีพว่าเป็นอย่างไร 
คนเราแต่ละคนมีพฤติกรรมพื้นฐานเป็นอย่างไร
และเราจะมีวิธีการในการตั้งเป้าหมายในการทำงาน
และทำงานให้สำเร็จเห็นผลอย่างมืออาชีพได้อย่างไร
ตลอดจนถึงเคล็ดลับที่จะเป็นคนทำงานมืออาชีพที่มีความสุข
ไม่ว่าจะพบเจอปัญหาใดๆ ในการทำงานก็ตาม
วัตถุประสงค์
• มีมุมมองของการทำงานแบบมืออาชีพ อันมีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายองค์กร
• เข้าใจลักษณะพฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละแบบที่มีทั้งผลดีและผลเสียต่อการทำงาน พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุง
• รู้หลักคิดสำคัญของมืออาชีพ ทั้งเทคนิคการตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน และการทำงานให้สำเร็จ เห็นผล อย่างมีความสุข 
• นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงได้ทันที
เนื้อหา
• ธรรมชาติและกฏพื้นฐานของการทำงาน
• พฤติกรรมการทำงานและการดำเนินชีวิตของคนแต่ละประเภท
• แนวคิดการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
• หลักของเป้าหมาย – วิธีการของคนทำงานมืออาชีพ
• เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
• แนวคิดการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
• เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นในเวลา 3 นาที
• กฏข้อเดียว...เพื่อเคล็ดลับความสุขในการทำงาน
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ Zoom Meeting (Online / Virtual Meeting)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (โปร 1 แถม 1 : ค่าบริการนี้เข้าร่วมคลาสได้ 2 ท่าน)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม
  หรือลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ที่ Link ด้านล่างนี้


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th