หลักสูตร (Online) สร้างยอดขายสุดปังด้วยการเล่าเรื่อง (Storytelling in Sales) รุ่นที่ 2
Code SA-049
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ
ปัญหาใหญ่ที่สำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้นักขายและผู้ให้การสนับสนุนงานขาย
ไม่ประสบความสำเร็จในการขายก็คือ
“พูดไม่รู้เรื่อง”

คือ ลูกค้าไม่เข้าใจสิ่งที่พนักงานขายพูด ลูกค้าไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่นำเสนอ
และที่สำคัญคือลูกค้าฟังแล้วหาประเด็นหรือจับต้นชนปลายไม่ได้
นอกจากนั้นการเลือกใช้คำพูดยังไม่สะกิดใจให้ลูกค้าได้แง่คิดเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าทันที
จึงทำให้ลูกค้าปฏิเสธการซื้อทั้งๆ ที่สินค้าที่นำเสนอนั้นดีและมีจุดขายมากมาย

หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของนักขาย
ให้ทราบถึงเทคนิควิธีการพูดและการนำเสนอ
เพื่อกระตุ้นความต้องการลูกค้า ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น
นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การใช้เทคนิคของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการมากขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ • เลือกใช้คำพูดที่สะกิดใจและโดนใจลูกค้าได้
• กำหนดและเลือกประเด็นในการพูดได้อย่างเห็นผล
• นำจุดขายต่างๆ มาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเพื่อนำเสนอ
• พูดเพื่อสร้างยอดขายและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
• เข้าใจประเด็นต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• นำเทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าและพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าไปปรับใช้ในการขายได้
เนื้อหา • Workshop “การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในการขาย”
• การเลือกและระบุกลุ่มเป้าหมาย
• การวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอขาย
• เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
• เทคนิคการเลือกใช้ “คำพูดที่สะกิดใจ” ให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
• เทคนิคการตอบคำถาม
• องค์ประกอบและเครื่องมือใน “การพูดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ” ในการนำเสนอขาย
• กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องเข้าเพื่อสร้างยอดขาย
• “การเลือกและกำหนดประเด็น” ในการพูดเพื่อสร้างยอดขาย
• Workshop “เทคนิคการนำเสนอจุดขายให้เป็นเรื่องราว (Storytelling) เพื่อสร้างยอดขาย”
• Workshop “การเลือกประเด็นในการพูดนำเสนอที่โดนใจลูกค้า”
• กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
วิทยากร
 • อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
 • วันที่สัมมนา วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ Zoom Meeting (Online / Virtual Meeting)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (โปร 1 แถม 1 : ค่าบริการนี้เข้าร่วมคลาสได้ 2 ท่าน)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม
  หรือลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ที่ Link ด้านล่างนี้


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th