หลักสูตร (Online) การเจรจาต่อรองสำหรับนักจัดซื้อน้องใหม่ (Purchasing Negotiation for Newcomer Purchaser)
Code PC-022
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
ทุก ๆ ปี องค์กรส่วนใหญ่จะโยกย้ายพนักงานไปรับตำแหน่งใหม่
ทั้งในแผนกเดิมและแผนกอื่น
ตามความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาในสายงานและนอกสายงานรวมทั้งแผนก HR ด้วย
ทักษะและความรู้ ความสามารถของพนักงานคนนั้น ๆ
จะต้องสอดคล้องกับทักษะที่ใช้ทำงานในตำแหน่งงานใหม่

นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครพนักงานใหม่ที่ย้ายงานมาจากองค์กรอื่น
และบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อีกด้วยที่ต้องพิจารณาในหลักเกณฑ์เดียวกัน
หนึ่งในทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สำคัญ
ของตำแหน่งงานจัดซื้อ จัดจ้าง คือ การเจรจาต่อรอง นั่นเอง

หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึง สิ่งที่สำคัญและจำเป็นของพนักงานจัดซื้อองค์กร
ซึ่งจะต้องมีเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าและบริการอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นมาตรฐาน สากล
สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้นในอนาคต
กับงานจัดซื้อที่มีความยาก ซับซ้อน และมูลค่าสูงได้
วัตถุประสงค์
เนื้อหา • การเจรจาในงานจัดซื้อองค์กรแตกต่างกับการเจรจาต่อรองทั่วไปอย่างไร?
• ขบวนการ ขั้นตอน มาตรฐานสากลของการเจรจาต่อรอง
• สิ่งที่นักเจรจาต่อรองจะต้องรู้ให้จริง รู้ให้ลึก ในมุมมอง 360 องศา
• ทักษะและความสามารถของนักเจรจาต่อรองและนักจัดซื้อจะต้องมี
• การฝึกฝนทักษะแต่ละตัวเพื่อสร้างความชำนาญและนำไปใช้ในการเจรจา
• การตั้งเป้าหมายคู่กับกลยุทธ์ที่จะสร้างผลสำเร็จ
• การกำหนดแผนการเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาดก่อนลงมือจริง
• วิธีเจรจาต่อรองให้ได้ผลมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
• ขบวนการเจรจาต่อรองที่ยั่งยืน (ใช้ได้ตลอดไปและสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม)
• การทำกิจกรรมกลุ่มกับกรณีศึกษาต่างๆ
• Q & A

วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ Zoom Meeting (Online / Virtual Meeting)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (โปร 1 แถม 1 : ค่าบริการนี้เข้าร่วมคลาสได้ 2 ท่าน)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***
  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม
  หรือลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ที่ Link ด้านล่างนี้


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th