หลักสูตร (Online) ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (English for the Workplace)
Code CM-027
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรลัดในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพและคล่องแคล่วมากขึ้น
ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนของตนเอง
โดยวิทยากรจะถ่ายทอดและนำเสนอผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นและใช้งานบ่อย
นอกจากนั้นแล้วผู้เข้าสัมมนาทุกคนจะได้ร่วมฝึกฝนทุกทักษะ
ทั้งในรูปแบบกลุ่มและรูปแบบรายบุคคลอีกด้วย

จึงมั่นใจได้ว่า หลักสูตรนี้จะทำให้ทีมงานมีความรู้ เทคนิค
และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างแน่นอน

Who is the Course For?

ผู้บริหารและทีมงานจากทุกฝ่ายงาน
ที่ต้องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน / ผู้ประกอบการที่สนใจ
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
Part 1 : Listening & Speaking 

• Greetings & Introductions
• Talking about Oneself
• Socializing
• Telephoning 
• Taking Simple Messages
• Understanding Announcements

Part 2 : Reading Comprehension
 
• Reading Short Announcements 
• Reading Short Articles/ Stories 
• Reading Tables & Charts
• Reading Simple News Articles

Part 3 : Writing Simple Notes, Memos & Emails
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
 • วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ Zoom Meeting (Online / Virtual Meeting)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (โปร 1 แถม 1 : ค่าบริการนี้เข้าร่วมคลาสได้ 2 ท่าน)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***
  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th