หลักสูตร (Online) อัพสกิลการขายทางโทรศัพท์ (Ways to Improve Telephone Sales Skills)
Code SA-054
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ
หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะเพิ่มพูนทักษะในการนำเสนอขาย
รวมถึงการวางแผนการขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ
โดยเนื้อหาหลักสูตรนั้นเริ่มตั้งแต่เทคนิคการสร้างแผนการขาย
การนำเสนอขายสินค้าและบริการและการปิดการขายสินค้าทางโทรศัพท์
ให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างบทสนทนา
เพื่อกระตุ้นความต้องการและยอดขาย
โดยเนื้อหาการสัมมนในหลักสูตรนี้ จะเน้นหนักให้ผู้เข้าสัมมนา
ได้หลักการรวมถึงเทคนิคที่สำคัญต่าง ๆ
เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มากที่สุด

Who is the Course For?

ผู้บริหารงานขายและการตลาด / ทีมงานขายและการตลาด / 
ทีมงานฝ่ายอื่นๆ / ผู้ประกอบการที่สนใจ
วัตถุประสงค์
• เข้าใจวิธีการในการวางแผนการขายและการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
• สามารถนำเทคนิคและแผนการไปปฎิบัติ รวมถึงการประเมินผลการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
• พัฒนาและสามารถร่วมกันสร้างทีมให้มีมาตรฐานได้
• สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้
• มีทักษะนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้น
• รู้วิธีการพูดและการใช้ภาษาเพื่อสร้างยอดขาย
เนื้อหา
• Workshop : ก่อนการสัมมนา 
• เทคนิคการเปิดใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ 
• เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
• การวางแผนการขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ 
 - การเตรียมบทสนทนาในการพูดคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 - เทคนิคการตั้งเป้าหมายการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
• Workshop : “2 เทคนิคการพูดและนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ”
• เทคนิคการพูดและใช้ภาษาเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
• Workshop : “การสร้างบทสนทนาเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายสินค้าทางโทรศัพท์”
• เทคนิคการปิดการขายให้ประสบความสำเร็จ
• ประเด็นสำคัญที่นักขายต้องรู้
• ถาม – ตอบ (Q & A)
วิทยากร
 • อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
 • วันที่สัมมนา วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ Zoom Meeting (Online / Virtual Meeting)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (โปร 1 แถม 1 : ค่าบริการนี้เข้าร่วมคลาสได้ 2 ท่าน)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th