หลักสูตร (Onsite) กลยุทธ์วิธีบริหารงานจัดซื้อให้ปราศจากการทุจริต (Preventing Corruption in Procurement)
Code PC-025
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนและที่ไหนก็ตาม
เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
มักจะเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย
เช่น การไม่ทำงานตามกฎเกณฑ์ขององค์กร
การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ฯลฯ

องค์กรส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุร้าย
สร้างผลกระทบและความเสียหายขึ้นแล้ว
บางกรณีก็สามารถจับผู้กระทำผิดได้ และในบางกรณีก็ไม่สามารถทำได้
เพราะพนักงานที่ประพฤติมิชอบได้หลบหนีไปจากองค์กรแล้ว

Who is the Course For?

ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี 
ผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และฝ่ายอื่นๆ และผู้ประกอบการที่สนใจ
วัตถุประสงค์
ทำความเข้าใจระบบการทำงานจัดซื้อและจัดจ้างแบบสากล ที่องค์กรแบบ SML ใช้ทำงานออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

ชี้ให้เห็นปัญหาที่อาจจะเกิดจากการทุจริต ความบกพร่องในการทำงานของระบบหรือบุคคลในแต่ละช่วงของขบวนการทำงานโดยใช้ Case Study เพื่อระบุระดับของความรุนแรงของความเสียหาย 

ทำการเสนอวิธีการแก้ไข ปรับปรุงอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้าง Interactive Participation 

ทั้งนี้ Case Study ที่อ้างถึงจะไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัท พนักงาน ผู้ขาย หรือผู้รับเหมา เพื่อป้องกันความเสียต่อบุคคลที่สาม
เนื้อหา
• ต้นกำเนิดงานจัดซื้อในระบบ Supply Chain
• ทำความเข้าใจระบบงานจัดซื้อสากลที่ใช้ได้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท
• แนวคิดการทำงานจัดซื้อที่ยั่งยืน (System vs. Personnel)
• 2Rs (หน้าที่และความรับผิดชอบ) ที่สำคัญและจำเป็นในระบบงานจัดซื้อ
• วิธีตรวจสอบ (Audit) การทำงานจัดซื้อแบบ เก่าแก่ (Traditional) และโลกาภิวัฒน์ (Globalization)
• การประเมินผลเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
• วิธีดำเนินการแก้ไขป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต
• กลยุทธ์สร้าง “การจัดซื้อที่ปราศจากการทุจริต” เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
• นำกรณีตัวอย่างทุกขั้นตอนการจัดซื้อองค์กร ให้ผู้เข้าสัมมนาแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยน เสนอแนะ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Brainstorming Exercises)
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,900 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น


  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th