หลักสูตร (Onsite) เปลี่ยนผู้จัดการเป็นผู้นำทีมชั้นเยี่ยม (Transforming Managers into Effective Leaders)
Code MA-053
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
ผู้จัดการเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างสูง
เป็นบุคคลที่สามารถกระตุ้นพนักงานให้ทำงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ หรืออาจเป็นผู้ที่บ่อนทำลายกำลังใจพนักงาน
ให้ไม่อยากทำงาน ให้รู้สึกไม่ดีต่องาน และองค์กร 
หรืออาจเป็นเหตุให้พนักงานลาออกจากองค์กรเลยก็ได้ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า

“ผู้นำ คือ บุคคลที่สามารถใช้อำนาจกระตุ้นคนอื่นให้ทำงานหนักและทุ่มเท
ให้กับงานจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ” 

การที่บริษัทจะอยู่รอดจากการแข่งขันที่รุนแรง และอยู่ได้อย่างมั่นคงนั้น 
ขึ้นอยู่กับพลังของพนักงานทุกคน การอุทิศตนในการทำงาน 
และทุ่มเทในการทำงาน นับได้ว่าเป็นหนทางความสำเร็จทางธุรกิจ

ผู้จัดการจึงจำเป็นที่ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างพลังขับเคลื่อน (Momentum)
ให้พนักงานทำงาน ความด้วยความกระตือรือร้น 
ดึงศักยภาพ ความสามารถของตนออกมา
รวมทั้งสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในองค์กร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นผู้จัดการให้ความสำคัญกับ “คน” มากขึ้น
สามารถจุดพลังเชิงบวกสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการสื่อสาร และสร้างการทำงานเป็นทีม
ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จแก่ตนเองและองค์กรต่อๆ ไป
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
Module 1 :: ภาวะผู้นำ Leadership

• ความแตกต่างระหว่าง หัวหน้างานยุคเก่า vs. ยุคใหม่
• เมื่อโลกเปลี่ยน บทบาทหัวหน้างานต้องเปลี่ยนไป
• การเป็น Role Model แบบอย่างที่ดีแก่ทีมงาน
• เทคนิค Walk the Talk  
• บทบาท หน้าที่ และผลกระทบของหัวหน้างานยุคใหม่
• กฎแห่งความเป็นผู้นำ

Module 2 :: ผู้จัดการ เก่งคิด

• กฎแห่งต้นเหตุและผลลัพธ์ (The Law of Cause & Effect)
• พลังแห่งแรงบันดาลใจและขวัญกำลังใจ
• การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) สู่เป้าหมายในชีวิต - เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตคุณเปลี่ยน
• การกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จ (S.M.A.R.T. Goal)
• เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในการทำงาน

Module 3 :: ผู้จัดการ เก่งคน

• 10 คำพูดทรงพลังที่จะโน้มน้าวใจทีมงาน
• สร้างความเข้าใจเรื่องการ Feedback และนำเสียง Feedback ไปพัฒนาตนเอง
    - Feedback (การให้ข้อมูลป้อนกลับ) คืออะไร
    - ลักษณะของ Feedback ที่ดีคืออะไร
     - ประเภทของการให้ Feedback
• เทคนิคการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทีมงาน (Coaching)
• การสื่อสารสร้างขวัญกำลังใจ (Recognition)
• การกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงาน (S.M.A.R.T. Goal)
• การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ของทีมงาน

Module 4 :: ผู้จัดการ เก่งงาน

• เทคนิคจัดการแก้ปัญหา (Problem Solving)
• เทคนิคการตัดสินใจ (Decision Making)
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,900 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น


  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th