หลักสูตร (Onsite) ภาษาอังกฤษในการประชุมและการนำเสนอในที่ประชุม (English for Meeting)
Code CM-029
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
The course is a quick course designed for business professionals
who need to attend meetings in English. 

It includes all necessary skills required in participating 
in a meeting with confidence. 

It also contains vocabulary and expressions needed
in typical everyday business meetings. 

Participants will be provided with theoretical 
and situational exercises, 
which are practically designed 
to fit their realistic business situations. 

Individual and group works will be assigned. 
วัตถุประสงค์
• Participate in a meeting with confidence
• Use correct business meeting vocabulary and expressions 
• Develop their listening and speaking skills in the English language 

(Participants with intermediate level of English proficiency)
เนื้อหา
• Making Small Talks
• Giving Details about Oneself
• Discussing Facts
• Describing Graphs, Charts and Diagrams (Discussion & Exercises)
• Reporting Progress
• Explaining Causes & Effects (Discussion & Exercises)
• Asking for Comments & Clarification
• Interrupting & Dealing with Interruptions
• Giving Opinions
• Dealing with Offers & Conditions (Discussion & Exercises) 
• Role Plays & Presentations
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,900 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น


  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th