หลักสูตร (Online) การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation) รุ่นที่ 33
Code PC-001
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

ในกระบวนการทำงานด้านการจัดซื้อนั้น
“วิธีการซื้อ” เป็นสิ่งสำคัญที่นักจัดซื้อต้องให้ความสนใจ
เพราะเป็นจุดชี้ขาดว่า...
ท่านจะซื้อของได้ตรงความต้องการและบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดหรือไม่ ?

และในกรณีที่ไม่มีผู้ขายรายอื่นสามารถเสนอขายสินค้าหรือบริการที่บริษัทต้องการได้เลย
วิธีการจัดซื้อที่นิยมนำมาใช้กันมากที่สุดก็คือ
"การเจรจาต่อรองราคารวมถึงเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ขาย" นั่นเอง

หลักสูตรอบรมสัมมนานี้จะทำให้คุณเป็น "นักจัดซื้อที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาด"
ซึ่งจะเป็นอีกกำลังหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรมีกำไรเพิ่มขึ้นได้
ด้วยความเข้าใจในหลักการ เพิ่มทักษะ และความมีเหตุผลการเจรจาต่อรอง
พร้อมกับการฝึกปฏิบัติจริง
ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การเป็น “นักเจรจาต่อรอง (Negotiator) ที่ดี” ได้ในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้และเข้าใจในหลักการ รวมถึงขั้นตอนวิธีการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการฝึกปฏิบัติจริง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนานำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อเป็นแนวทางสู่การเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีในอนาคต
เนื้อหา • ทำไมและเมื่อไหร่นักจัดซื้อจะต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองราคา
• หลักเกณฑ์และขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง
• ลักษณะและอุปนิสัยของนักเจรจาต่อรองทั่วๆไป ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ
• การสังเกตอากัปกริยา (Body Language) ของคู่เจรจา
• อำนาจของผู้ซื้อ (Power of Bargaining)
• อะไรคือ BATNA (Best alternative to a negotiated Agreement) และ Bargaining Zone แล้วนักจัดซื้อจะใช้อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง
• ประเภทต้นทุนที่ใช้ในการต่อรองราคา
• วิธีวิเคราะห์ราคาและวิเคราะห์ต้นทุน (Price-cost analysis) พร้อมตัวอย่าง
• การประเมินผลของการเจรจาต่อรองของนักจัดซื้อ เพื่อใช้ปรับปรุงการเจรจาต่อรองครั้งต่อไปให้ดีขึ้น
• ถาม - ตอบ
• การฝึกการเจรจาต่อรองภาคปฏิบัติ
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ Zoom Meeting (Online / Virtual Meeting)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (โปร 1 แถม 1 : ค่าบริการนี้เข้าร่วมคลาสได้ 2 ท่าน)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th