หลักสูตร (Onsite) การเจรจาต่อรองในงานขาย สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 29
Code SA-008
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ

"ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง" 

ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย

เนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้น 

เป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆ นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการตกลงเจรจาทางธุรกิจอีกด้วย

แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ

เนื่องจากผู้ที่ขาดทักษะจะไม่สามารถนำเสนอ

หรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ

อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการสำคัญต่างๆ

ที่ใช้ในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองในงานขาย 

รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้

ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองในงานขาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง


วัตถุประสงค์

• ทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

• สามารถสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

• เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง

• เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด

• สามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ


เนื้อหา

• ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
• 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
• เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
• กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ
• การเปิดการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
• กระบวนที่สำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
• บรรยากาศที่สร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
• Workshop “การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ”
• เทคนิคการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
• คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง
• ถาม - ตอบ

(รูปแบบในการสัมมนา :: บรรยายพร้อมการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง)


วิทยากร
 • อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,900 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น


  รายละเอียดอื่นๆ


  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th