หลักสูตร (Online) ทักษะสำหรับหัวหน้างานชั้นเยี่ยม (Achieving Supervisory Excellence) รุ่น 33
Code MA-008
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

ผลการวิจัยพบว่า หน้างานที่มีประสิทธิผล 

คือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เพราะหัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทในการนำนโยบายขององค์กรไปบริหารจัดการ

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และบริหารคนให้มีแจงจูงใจในการทำงาน

รวมทั้งมีความผูกพันต่อองค์กร

ดังนั้น การพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติ “หัวหน้างานที่มีประสิทธิผล”

โดยมีกรอบคิดที่ถูกต้องเปิดกว้าง (Growth Mindset) ทัศนคติบวก 

มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง

มีความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทด้วยใจผูกพันต่อองค์กร

จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


ผู้บริหาระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโส จากทุกฝ่ายงาน 

ผู้ประกอบการที่สนใจ

วัตถุประสงค์
• ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณสมบัติ “หัวหน้างานที่มีประสิทธิผล” 
• มีกรอบคิดที่เปิดกว้างและทัศนคติบวก ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
• เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ “หัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง”
• มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน
• มีความรู้และทักษะการสร้างสื่อสารและสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ทีมทำงาน
เนื้อหา

• บทบาทของหัวหน้างานที่จำเป็นในยุค VUCA World

• ความสำคัญของการเป็น “หัวหน้างานที่มีประสิทธิผล” 

• ประโยชน์ของการมีกรอบคิดที่ถูกต้องเปิดกว้างและทัศนคติบวกในการทำงาน 

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ “หัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง”

• ความสามารถที่สำคัญของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

• เทคนิคบริหารจัดการ 'งาน' อย่างมีประสิทธิภาพ

• การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การสั่งงาน

• การติดตามงาน การแก้ไขปัญหาและการรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ

• เทคนิคบริหารจัดการ 'คน' อย่างมีประสิทธิภาพ

• ศิลปะการบังคับบัญชาลูกน้องแต่ละสไตล์ให้ได้ใจ

• ทักษะการสร้างแรงจูงใจกับทีมงานที่มีความต้องการที่แตกต่างอย่างสอดคล้อง

• พฤติกรรมที่พึงกระทำของหัวหน้าที่ดี

• ถาม - ตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ Zoom Meeting (Online / Virtual Meeting)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (โปร 1 แถม 1 : ค่าบริการนี้เข้าร่วมคลาสได้ 2 ท่าน)
  โปรโมชั่น


  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th