หลักสูตร (Onsite) ปฐมบทการวิเคราะห์ราคาต้นทุนเพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost Price Analysis) รุ่น 31
Code PC-005
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
งานจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวข้องกับการใช้เงินจำนวนมากขององค์กร
อาจจะเกิดผลเสียหายมหาศาลได้ถ้าตัดสินใจผิด
ในการเลือกซื้อสินค้าหรือจ้างผู้รับเหมาทำงาน
นักจัดซื้อส่วนใหญ่มักจะทำการวิเคราะห์เชิงตื้น
เปรียบเทียบราคาที่ได้รับจากผู้ขายหลายราย 
หรือวิเคราะห์ว่าราคาที่ได้มาประกอบด้วยอะไรบ้าง
เพื่อหาโอกาสเจรจาต่อรองให้ผู้ขายลดราคาลง ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือจ้างงาน

หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ในเชิงลึก
ช่วยทำให้นักจัดซื้อรุ่นเยาว์และรุ่นอาวุโสได้เข้าใจว่า
หลักการและเหตุผลของผู้ขายที่ตั้งราคา
สร้างมุมมอง มิติต่างๆ และความเป็นไปได้ในการลดราคาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

Who is the Course For?

ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชน / ทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / ผู้ประกอบการที่สนใจ
วัตถุประสงค์ • รู้การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าและงานบริการในวงจรโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
• เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ
• เลิกใช้การตัดสินใจแบบใช้ความรู้สึก (Gut Feeling) หรือเดาซุ่มแบบเสี่ยงๆ ต่อไป
เนื้อหา
• กำเนิดของราคาและต้นทุนสินค้าและงานบริการทุกอย่างในระบบโซ่อุปทาน
• จุดประสงค์และเป้าหมายของการตั้งราคา
• วิธีและกลยุทธ์ของการตั้งราคา
• องค์ประกอบและรูปแบบมาตรฐานสากลของราคา
• ราคาขายมี่กี่ประเภท อะไรบ้าง
• นักจัดซื้อจะรับมือกับราคาต่างๆ อย่างไร
• หลักการวิเคราะห์ราคาเชิงตื้น vs. วิเคราะห์ราคาลึก
• ประเภทและรูปแบบของต้นทุน
• ต้นทุนมี่กี่ประเภท อะไรบ้าง
• Cost-Benefit Analysis (CBA) vs. Cost-Volume-Profit (CVP)
• นักจัดซื้อจะตัดสินใจวิเคราะห์ราคาหรือวิเคราะห์ต้นทุนอย่างไร
• ขั้นตอนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายองค์กร (ราคาและต้นทุน)
• การทำกิจกรรมกลุ่มกับกรณีศึกษาและวิดีทัศน์
• Q & A
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,900 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น


  รายละเอียดอื่นๆ


  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th