การสำรองที่นั่ง

ลูกค้าสามารถเลือกสำรองที่นั่ง Public Training ได้ 2 ช่องทาง

1. ลงทะเบียนผ่าน Google Form ที่ Link ด้านล่างนี้
(เหมาะสำหรับ 1 หลักสูตรและจำนวนผู้เเรียนไม่เกิน 6 ท่าน)

ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดไฟล์ Excel โดยเพิ่มข้อมูลและนำส่งมายังอีเมล info@people-synergy.co.th
(เหมาะสำหรับ 2 หลักสูตรขึ้นไป หรือ จำนวนผู้เรียนมากกว่า 6 ท่าน)

ดาวน์โหลดไฟล์ลงทะเบียน


การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการฝึกอบรมสัมมนาได้ 2 ช่องทางคือ....

1. เช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อม (มอบให้ในวันสัมมนา) :: สั่งจ่ายในนาม...

“บริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด”
385/114 ซอยตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3033352856

*** เมื่อได้รับเช็คและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์หน้าเช็คและหนังสือรับรองฯ มายัง 02-910-2837 ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 2 วัน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง และกรุณานำเช็คและหนังสือรับรองฯ ฉบับจริงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันสัมมนา
(หากไม่มีหนังสือรับรองฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวน)

2. โอนเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีของบริษัท ::

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซื่อ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 020-2-71967-8 ชื่อบัญชี “บริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด”

*** เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
มายัง 02-910-2837 ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 2 วัน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง และกรุณานำใบ Pay-in และหนังสือรับรองฯ ฉบับจริงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันสัมมนา
(หากไม่มีหนังสือรับรองฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวน)เงื่อนไขการลงทะเบียน
เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา

กรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้

- ท่านสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมหลักสูตรนั้นได้ โดยแจ้งให้ People Synergy ทราบก่อนวันสัมมนา 1 วัน
- People Synergy ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนและการโอนย้ายไปยังหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ กรณีต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา

กรณีต้องการยกเลิกการลงทะเบียน

- หากแจ้งท่านจะได้รับค่าลงทะเบียนคืน 50%
(เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
- หากแจ้งท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน

 

 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th