วิทยากร

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

การศึกษา

• อุดมศึกษา :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
• ปริญญาตรี :: บัญชีบัณฑิต :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท :: พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก :: การบริหารธุรกิจ Ph.D. in Management จากสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน

• กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) :: Lucky Star International (Thailand) Co., Ltd.
• รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
• ผู้บริหารการขายอาวุโส :: บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย :: บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย :: บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
• ผู้จัดการภาค :: บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
• ผู้จัดการทั่วไป :: สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป :: บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

• การฝึกอบรมและการทำงานในต่างประเทศ

- TEAM SALES MANAGER PROGRAM : PEPSI-COLA DETRIOT MICHIGAN USA
- CUSTOMER BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM : PROCTER & GAMBLE AND WALMART : ARKANSAS USA

ประสบการณ์การบรรยาย

• การบริหารทีมขายในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
• การส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำเศรษฐกิจชะลอ
• กลเม็ดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
• Sales Planning Strategy Program
• การขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤติ ขายได้ต้องเก็บเงินได้
• ขายความคิดพิชิตใจลูกค้า
• การจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
• การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน
• การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
• Conceptual & consultative selling
• เทคนิคTele-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูง ภาคปฏิบัติ
• Visionary Sales Force Management
• การจัดการข้อโต้แย้งภาคปฏิบัติ
• Sales Attitude & CRM
• การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win
• Key Customer Management
• การควบคุมและประเมินผลงานทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
• การเจรจาต่อรอง

ผลงาน

• วิทยากร

- สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (ISMED)

• อาจารย์พิเศษ...หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
- สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฯลฯ

• กิจกรรมพิเศษ

- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- คอลัมนิสต์ Website Mthai.com คอลัมน์ Worktips
- วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทจำกัด และมหาชน
- วิทยากรพิเศษรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬาฯ
- ผู้แปล เรียบเรียง และเขียนบทความในหนังสือ ด้านการบริหาร การขายและการตลาด เช่น บิ๊กไอเดียการบริหารจากวอลล์สตรีท, วิธีจัดการกับเจ้านาย และการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

หาก “ประสบการณ์งานขาย” ในคำจำกัดความของหลายๆ ท่าน คือการได้มีโอกาสทำงานในองค์กรที่หลากหลาย หลากหลายทั้งประเภทธุรกิจ รูปแบบการแข่งขัน สินค้าและบริการ หรือแม้แต่การได้ทำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งนั่นหมายถึงการได้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังเท่าที่เราจะทำได้แล้วล่ะก็

คงจะดีไม่ใช่น้อยที่เราในฐานะนักขายที่อาจยังไม่โชกโชนมากนักในสนามแห่งนี้มากนัก จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อน มีหลายคนเชื่อว่า “การเรียนรู้บางครั้งไม่ต้องใช้เวลามาก บางครั้งไม่ต้องลงสนามด้วยตัวเอง เพียงแต่เรามีโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่เดินผ่านทางนั้นมาก่อน เราก็มีโอกาสได้รับเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเองทั้งหมด”

จากประสบการณ์การทำงานในสายของงานขายทั้งการบริหารทีมขาย การพัฒนาและฝึกอบรมทีมขาย ในองค์กรชั้นนำอย่าง ยิลเลตต์ประเทศไทย, เป็ปซี่โคล่า, พี แอนด์ จี, ทีโอเอ และโฟร์โมสต์ ก็น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “ประสบการณ์งานขายที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริง” นั้น คุณจะได้รับมันกลับไปจากวิทยากรท่านนี้ของเรา...

<strong><font size="2" face="Tahoma"> </font></strong><div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><strong><font size="2" face="Tahoma"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="left"><font size="2" face="Tahoma"><strong>*********************************************</strong></font></div> </font></strong><div style="MARGIN-TOP: 5px" align="left"><strong><font size="2" face="Tahoma"></font></strong><font size="2" face="Tahoma"><strong>ภาพบรรยากาศการบรรยายของ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></div></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="left"><font size="2" face="Tahoma"><strong>*********************************************</strong></font></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="left"><strong><font size="2" face="Tahoma"></font></strong>&nbsp;</div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="left"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20120515-1051372.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20120515-1051372.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br><br></div></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20120515-1052385.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20120515-1052385.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center">&nbsp;</div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20120515-1052107.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20120515-1052107.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><br><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20091105-0112000.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20091105-0112000.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center">&nbsp;</div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/images/20120515-1053212.JPG" target="_blank"><img alt="" src="http://www.people-synergy.co.th/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20120515-1053212.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a></div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center">&nbsp;</div> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"> <div style="MARGIN-TOP: 5px" align="center"><a href="/uploads/system/images/20120515-1053587.JPG" target="_blank"><img alt="" src="/lib/ResizeImg.php?urlimage=../uploads/system/images/20120515-1053587.JPG&amp;w=550" alignment="" border="0"></a><br></div></div></div>
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th