วิทยากร

อาจารย์นพพล นพรัตน์

การศึกษา

• ปริญญาโท : พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต (ทุนเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงสุด) : วิชาเอก วิเคราะห์โครงการ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต : วิชาเอก เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรอิสระ
• กรรมการผู้จัดการ บ.ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
• คอลัมน์นิสต์ นิตยสาร Industrial Focus สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• วิทยากรด้านพัฒนาองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ
• Executive Coach ให้กับผู้บริหารองค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

• พ.ศ. 2550 – 2556 : ที่ปรึกษาด้านการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมออกแบบค่านิยมองค์กรให้กับ บ. Kengseng Group, บ. Mon Transportation, บ.สงขลาแคนนิ่ง จำกัด
• พ.ศ. 2557 – 2559 : ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร : บ.ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัด ดำเนินโครงการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้กับ บ.ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน, กรุงไทยลิสซิ่งจำกัด และ บ. Eagle Ottawa จำกัด
• พ.ศ. 2559 – 2561 : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้กับ บ. บุญถาวรเซรามิคจำกัด และ บ. TE Connectivity
• พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสร้างค่านิยมองค์กร (LIFE) รพ.สัตว์ทองหล่อ

ประสบการณ์การบรรยาย

หลักสูตร

การพัฒนาตนเอง
• PACSAI : Problem solving and decision making
• Proactive Change
• Work Efficiency
• Change Management
• Productive Meeting
การสื่อสาร
• Green Communication
• Train The Trainer
การเป็นผู้นำ
• Performance Coaching & Innovative Feedback
• First Time Supervisor
การบริการ
• Service Standard

องค์กร (บางส่วน)

• Thai Beverage Public Company Limited : “A Chance to Change” (47 class / 1800 Persons)
• Bangkok Bank Public Company Limited : “Green Communication” ( Verified Course in Training roadmap)
• Thonglor International Pet Hospital : “Core value & Corporate Culture” (700 Persons)
• Boontavorn Group : “The Manager 1 & 2 Program” (Branch Manager) and “Boonthavorn Guru : Train the Trainer (6 class / 90 Persons)
• Sermsuk Public Company Limited. : “Performance Coaching & Feedback” (Director & Manager)
• Tri Petch Isuzu Sales Co. Ltd.: “Green Communication ” (Verified Course in Training roadmap)
• Mitsubishi motor (Thailand) Co., Ltd. : “WE : Work Efficiency”
• The Deves Insurance Public Company Limited : “First Time Supervisor” (Verified Course in Training roadmap) and “Green Communication ” ( Verified Course in Training roadmap)
• Kasikorn Asset Management Co.,Ltd. : “Green Communication”
• Thai Union Manufacturing : “Green Communication” (Verified Course in Training roadmap)
• TE Connectivity Manufacturing : “Middle Management Program” (New Manager)
• Eagle Ottawa (Thailand) Co.,Ltd. : “Green Communication” (All Level) and “Collaboration Leadership” (Supervisor & Manager) and “PACSAI : Problem solving and decision making” and “WE : Work Efficiency” (All Level)
• V Property Development and V Residence : “Green Communication” (Manager) and “A Chance to Change” (Manager)
• SMS Corporation : “Collaboration Leadership” (Manager) and “WE : Work Efficiency” (Officer and Manager)

ผลงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 13 ปี ให้กับมากกว่า 100 องค์กร ร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิควิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบ 3CO ซึ่งผู้เข้าสัมมนาจะได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าประทับใจ ได้เนื้อหาสาระ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th