วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

การศึกษา

• ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications)
Loyola University U.S.A
• ปริญญาตรีทางการตลาด (Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด การให้การบริการ
order ambien canada cheap
ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ และการเจรจาต่อรองทั้งธุรกิจค้าปลีก
และธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

• ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
• ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง
• ที่ปรึกษาทางด้านงานขาย และการตลาดให้แก่ หลายองค์กรธุรกิจ
เช่น ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ ปิโตรเลียม ร้านอาหาร การฝึกอบรม และธุรกิจสิ่งทอ

ประสบการณ์การบรรยาย

• เทคนิคการขายและการบริหารการขายให้ถึงเป้าหมาย
• การบริหารตัวแทนจำหน่ายให้ประสบความสำเร็จ
• นำทีมขายอย่างไร!! ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเศรษฐกิจซบเซา
• การเจรจาต่อรองในการซื้อ-ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
• เทคนิคการเจรจากับลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ
• สร้างอำนาจและความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
• เทคนิคการขายและการโน้มน้าวใจลูกค้า
• บริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Key Account Management)
• ศิลปะการขายให้ได้ยอด…เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยตัว
• การเพิ่มยอดขายหน้าร้านค้า เมื่อกำลังซื้อลดลง
• เทคนิคการสร้างโอกาสในการขายการเสนอขายสินค้าและการขยายฐานลูกค้า.
• เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป (Customer Retention)
• Marketing for Manager
• ทำอย่างไรให้สินค้าสะดุดตาและแตกต่างจากคู่แข่งขัน
• เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
• การส่งเสริมการตลาดอย่างไร เมื่องบประมาณจำกัด (IMCs)
• เทคนิคการนำเสนอขายให้ประสบความสำเร็จ
• ขายดี บริการเด่น ได้ด้วยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (IMCs)
• บริการอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้าและสร้างยอดขาย

ผลงาน

ผลงานเขียน...คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

ในแวดวงนักขายและนักการตลาดคงคุ้นเคยกับชื่อของวิทยากรท่านนี้ของเราเป็นอย่างดี เนื่องจากอาจารย์ไพบูลย์เป็นหนึ่งในนักการตลาดที่สามารถผสมผสานความรู้ทางการตลาดทั้งหมดให้ทำงานร่วมกันกับงานขายได้ดีอย่างน่าทึ่ง ด้วยความโดดเด่นของอาจารย์ที่กล่าวมานี่เอง จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ที่เราจัดขึ้นเพื่อนักขายเช่นคุณโดยเฉพาะ

เนื่องจากการนำเสนอขายให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ด้านการตลาดเข้าช่วยในหลายๆ ส่วน และด้วยประสบการณ์การทำงานขายและการตลาดในสายปิโตรเคมี รวมทั้งงานที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในหลายประเภทธุรกิจทำให้อาจารย์ไพบูลย์ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นวิทยากรด้านการตลาดและการขายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของอาจารย์ก็ทำให้ผู้เข้าสัมมนาเฝ้าติดตามได้อย่างต่อเนื่อง..

หากคุณต้องการทราบว่าเทคนิคการนำเสนอขายที่ใช้หลักการตลาดเข้ามาช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของคุณได้ง่ายขึ้นนั้นนั้นเป็นอย่างไร คุณสามารถหาคำตอบได้จากวิทยากรท่านนี้ของเรา....


*********************************************
ภาพบรรยากาศการบรรยายของ อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์
*********************************************

 


 

 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th