วิทยากร

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

การศึกษา

• Mini - MBA :: Faculty of Commerce and Accountancy :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Bachelor of Industrial Technology :: Electronics and Telecommunication Engineering :: มหาวิทยาศรีปทุม
• Diploma of Aircraft Instrument Maintenance :: ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• Math - Science - Art :: โรงเรียนเทพศิรินทร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• Managing Director of Service Professional Co.,Ltd
• วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน
• ที่ปรึกษา Asia Steel Factory Enterprise Co.,Ltd.
• ที่ปรึกษา Prompt E.I.S. Co.,Ltd.
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

• Customer Service & Network Engineer ที่ Shin Satellite PCL.
• Customer Service Manager บ. Chevalier (Thailand)
• Contact Center Manager บ. Advanced Contact Center (AIS Call Center)
• Customer Service Manager บ. Federal Express (FedEx)

ประสบการณ์การบรรยาย

• Customer Service Part

- “Service Mind” the key of success
- Service Excellence Improvement
- Communication for Service Excellence
- Customer Complaint Handling
- Service Strategy Management
- CRM & CEM

• Human Improvement Part

- Team Building for perfect Team
- Change Attitude for success company
- Communication Improvement for Excellence Company
- Train the Trainer
- Power of Presentation
- Selling with Service Mind
- People Management for Team Leader
- Key Success for Leadership
- Coaching Skill
- Systematic Problem Solving and Decision Making (SPSDM)
- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
- Change Management for Key Person
- The power of Positive Attitude

ผลงาน

ตัวอย่างองค์กรที่เรียนเชิญอาจารย์ไปบรรยาย...

• AIS
• ธนาคารกสิกรไทย
• ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย
• Nestle’ (Thai)
• Samsung Thailand Co.,Ltd.
• ภัทรประกันภัย
• NECTEC
• BTS
• ธนายง
• ส.ว.ท.ช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
• CAT Telecom
• กรมเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• Sony Device
• Ricoh
• บุญถาวร
• Standard Chartered
• Phillip Electronic
• Hitachi Construction
• DHL
• DHL Excel Supply Chain
• Nissan South East Asia
• เซรามิคอุตสากรรมไทย (SCG Group)
• PTT (ปตท.)
• Yamaha
• Betagro
• HOYA
• Central Retail (CRC Group)
• Siemens
• Honda group
• กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
• ADIDAS
• TIPCO
• Surapol Food
• บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ
• Nikon (Thailand)
• D Land Group
• Pfizer ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

หลายคนเคยพูดกันว่า...งานบริการเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจ และหากเป็นการบริการที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วนั้น คงต้องยืนยันเลยว่า...ต้องทำทั้งด้วยใจและด้วยความรักงานบริการนั้นจริงๆ และเมื่อกล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในวงการบริการมากว่า 15 ปี คลุกคลีอยู่กับทุกสถานการณ์ที่จะต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา ดูแลทีมบริการกว่า 200 คน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะสามารถส่งต่องานบริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าได้อย่างไม่มีจุดบกพร่อง อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ เป็นบุคคลที่เรากล่าวถึง...

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะเป็นวิทยากรอบรมและผู้ให้คำปรึกษาในงานด้านบริการ อาจารย์ไววิทย์จึงตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานให้ได้มากที่สุดทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง จนมั่นใจและรวบรวมความกล้าพอที่จะกระโดดออกมาเป็น SERVICE Trainer & Consultant อย่างเต็มตัว ด้วยความที่เป็นคนที่มีบุคคลิกชอบบริการ ชอบแนะนำผู้อื่น ชอบอ่านหนังสือ ชอบคิด และต่อยอดความคิดจากหนังสือที่อ่าน ทำให้อาจารย์เป็นนักบริการที่สามารถผสมผสานข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการที่รับผิดชอบได้อย่างดี

“ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ การเรียนรู้ของผมจะเป็นประโยชน์แก่การทำงานของคุณ...การเรียนรู้ที่ลัด เร็ว และ ประสบความสำเร็จที่สุด คือ เรียนจากประสบการณ์ของผู้อื่น”...นี่คือประโยคที่อาจารย์ได้บอกไว้

 
*********************************************
ภาพบรรยากาศการบรรยายของ อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ   
*********************************************
 
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th