อัพสกิล ฟัง-พูด-นำเสนอ ครบ จบ มั่นใจทุกการประชุม (English for Meeting and Presentation)
อย่าปล่อยให้ข้อจำกัดทางด้านภาษา
ทำให้โปรเจ็คหรือข้อเสนอต่างๆ ในงานของคุณต้องถูกปฎิเสธตั้งแต่เริ่ม
หรือหากคุณมี ‘หมื่นล้านคำอยู่ในใจ’
แต่ไม่รู้ว่าจะบอกหรือสื่อสารออกมาอย่างไรในห้องประชุมหรือตอนนำเสนอ
หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้แน่นอน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• พนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม
• ผู้บริหารที่ต้องการนำเสนองานภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• ฟังเข้าใจ พูดคล่อง อ่านเข้าใจ เขียนได้
• ใช้ภาษาอังกฤษใน Meetings & Presentations อย่างมั่นใจ
• เข้าใจกราฟ ตาราง รูปภาพ อธิบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• แสดงความคิดเห็น นำเสนองาน สื่อสารได้อย่างมืออาชีพ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• เรียนรู้ศัพท์เฉพาะทางและสำนวนที่ใช้ใน Business Meeting
• เรียนรู้เทคนิคการทำเข้าใจกราฟ ตาราง รูปภาพ เพื่ออธิบายได้อย่างมั่นใจ
• ฝึกฝนการพูด การนำเสนอ แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
• ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลอง

เนื้อหา (Contents)

Making Small Talks : เริ่มต้นบทสนทนาอย่างมืออาชีพ
Giving Details about Oneself : แนะนำตัวเองอย่างมั่นใจ
Discussing Facts : อภิปรายข้อเท็จจริงอย่างคล่องแคล่ว
Describing Graphs, Charts and Diagrams : อธิบายกราฟ ตาราง รูปภาพ เข้าใจง่าย (Workshop)
Reporting Progress : รายงานความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Explaining Causes & Effects : อธิบายสาเหตุและผลอย่างมีเหตุผล (Workshop)
Asking for Comments & Clarification : ถามความคิดเห็นและขอคำอธิบายอย่างสุภาพ
Interrupting & Dealing with Interruptions : แทรกคำพูดและรับมือกับการถูกขัดจังหวะอย่างมืออาชีพ
Giving Opinions : แสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจ
Dealing with Offers & Conditions : ตอบรับข้อเสนอและเงื่อนไขอย่างชาญฉลาด (Workshop)
Role Plays & Presentations : ฝึกฝนบทบาทสมมติและการนำเสนอ (Workshop)

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]