✅ ยืนยันการจัดแล้ว • เปิดรับอีก 8 ที่นั่ง ✅ ติดปีก Line Managers กับการบริหารคนอย่างมีกลยุทธ์ (Empowering Your Team : People Strategies for Line Managers)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่
• บริหารลูกน้องไม่เก่ง ผลงานทีมไม่ดี
• ขาดทักษะในการพัฒนาคน สอนงานลูกน้องไม่ได้
• ลูกน้องลาออกบ่อย หาคนเก่งมาแทนยาก
• สื่อสารกับลูกน้องไม่เข้าใจ เกิดความขัดแย้ง
• องค์กรไม่มีระบบบริหารคน บริหารแบบสุ่มๆ ไร้ทิศทาง
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกฝ่ายงาน (Line Manager)
• หัวหน้างาน ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
• ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารคน และบริหารทีม

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• สามารถบริหารลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลงานของทีมดีขึ้น
• พนักงานมีความสุข มีแรงจูงใจ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น
• อัตราการลาออกของพนักงานลดลง ประหยัดค่าใช้จ่าย
• องค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• หลักการและแนวทางการบริหารคนอย่างมีกลยุทธ์
• เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ
• ทักษะการบริหารลูกน้อง ยกระดับผลงานของทีม
• การสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้ลูกน้องเติบโตอย่างยั่งยืน
• การนำพาทีมสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ความรู้และเครื่องมือในการเรียนรู้ (Learning Tools)

• ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารคนและบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์และเทคนิคบริหารลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆ
• กรณีศึกษาและตัวอย่างจริงจากองค์กรชั้นนำ
• เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริง

เนื้อหา (Contents)

• ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารคนอย่างมีประสิทธิผล
• หลุมพรางในการบริหารคนของผู้บริหาร
• บทบาทของผู้บริหาร หรือ Line Managers กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์
• คุณสมบัติพื้นฐานการบริหารคนของ Line Managers
      – Right & Growth Mindset : แนวคิดสู่การเติบโตของคนและองค์กร
• ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) กับแนวทางบริหารคนเชิงกลยุทธ์สำหรับ Line Managers
• เครื่องมือการบริหารคนเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับผลงาน และสร้างการเติบโต
     – การจัดการกำลังคน (Manpower Management)
     – การคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Employee Selection)
     – การพัฒนาทักษะ (Competency Development)
     – การจัดการผลงาน (Performance Management)
• หลักปฏิบัติ (Do) และข้อควรระวัง (Don’t) ในการบริหารคนยุคใหม่ เพื่อการเติบโตขององค์กรและบุคลากร

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]