เสริมทักษะผู้บริหาร พลิกโฉมคนสู่ยุคดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์ People Transformation (Unleash Digital Transformation with People Transformation Strategies)
หากคุณเป็นผู้บริหารที่ต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่
• การพลิกโฉมองค์กร (Digital Transformation)
ล้มเหลว เพราะพนักงานไม่เข้าใจ ไม่พร้อม หรือต่อต้าน
• ผู้บริหารขาดทักษะในการสื่อสารและนำพลิกโฉมคน
• พนักงานขาดทักษะใหม่ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล
ไม่สามารถดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ได้อย่างเต็มที่
• เสียเวลาและเงินทุนโดยเปล่าประโยชน์
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• ผู้บริหารทุกระดับจากทุกฝ่ายงาน
• ผู้ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน “Digital Transformation”
• ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารและนำพลิกโฉมคน

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• ผู้บริหารเข้าใจความสำคัญของ “People Transformation”
• มีทักษะในการสื่อสารและนำพลิกโฉมคน
• วางแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับการ Transform
• ขับเคลื่อน “Digital Transformation” ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
• พนักงานมีใจและมีไฟในการเปลี่ยนแปลง
• องค์กรบรรลุเป้าหมายการ Transform ได้อย่างราบรื่น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• ความสำคัญและประโยชน์ของ Digital Transformation
• กับดักความล้มเหลวของ Digital Transformation
• บทบาทผู้บริหารกับการเป็น ผู้นำแห่งการ Transformation
• แนวทางและเทคนิคการปรับเปลี่ยนคน (People Transformation)
• วิธีการจัดทำแผนการสื่อสาร
• วิธีการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ความรู้และเครื่องมือในการเรียนรู้ (Learning Tools)

Case Study : เรียนรู้จากประสบการณ์จริงขององค์กรที่ Transform องค์กรล้มเหลวและประสบความสำเร็จ
Workshop : ฝึกฝนทักษะการสื่อสารสร้างความเข้าใจ การวางแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และการเป็นผู้นำ
ในการปรับเปลี่ยนคน
เครื่องมือและเทคนิค : ที่สามารถนำไปใช้จริงในการ Transform องค์กร

เนื้อหา (Contents)

• ความสำคัญและประโยชน์ของ Digital Transformation
• กับดักความล้มเหลวของ Digital Transformation
  ▶️ Case ตัวอย่างขององค์กรต่าง ๆ
• บทบาทผู้บริหาร กับการเป็น “ผู้นำแห่งการ Transformation”
  ▶️ การสร้าง Trust, Clarity และ Alignment
• แนวทางและเทคนิคการปรับเปลี่ยนคน “People Transformation”
  ▶️ พิชิตหัวใจด้วยการสื่อสาร ให้รู้สึกมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
  ▶️ การสร้าง Safe Zone กับการเปิดใจรับฟังปัญหาความกังวลใจ
  ▶️ การวางแผนพัฒนาทักษะด้าน Digital ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานใหม่
  ▶️ การดึงศักยภาพของคนออกมาใช้อย่างเป็นระบบ
• วิธีการจัดทำแผนการสื่อสาร
• วิธีการเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้าน Digital ของคนในทีม
• สรุป และถามตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]