(Onsite) ลับคมเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Negotiation for Better Purchasing Value)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

• ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ประกอบการ

ความสำคัญ

ในกระบวนการทำงานด้านการจัดซื้อนั้น “วิธีการซื้อ” เป็นสิ่งสำคัญที่นักจัดซื้อต้องให้ความสนใจ เพราะเป็นจุดชี้ขาดว่า จะซื้อของได้ตรงความต้องการและบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดหรือไม่?

และในกรณีที่ไม่มีผู้ขายรายอื่นสามารถเสนอขายสินค้าหรือบริการที่บริษัทต้องการได้เลย วิธีการจัดซื้อที่นิยมนำมาใช้กันมากที่สุดก็คือ “การเจรจาต่อรองราคารวมถึงเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ขาย” นั่นเอง

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเป็น “นักจัดซื้อที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาด”
ซึ่งจะเป็นอีกกำลังหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ ด้วยความเข้าใจในหลักการ เพิ่มทักษะ และความมีเหตุผลการเจรจาต่อรอง

และการสัมมนานี้จะชี้ให้เห็นถึง สิ่งที่สำคัญและจำเป็นของพนักงานจัดซื้อองค์กรซึ่งจะต้องมี เพื่อนำไปใช้ในการทำงานเจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าและบริการอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐาน สากล สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้นในอนาคตกับงานจัดซื้อ ที่มีความยาก ซับซ้อน และมูลค่าสูงได้

เนื้อหา

• ทำไมและเมื่อไหร่นักจัดซื้อจะต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองราคา
• การเจรจาในงานจัดซื้อองค์กรแตกต่างกับการเจรจาต่อรองทั่วไปอย่างไร?
• ขบวนการ ขั้นตอน และมาตรฐานสากลของการเจรจาต่อรอง
• สิ่งที่นักเจรจาต่อรองจะต้องรู้ให้จริง รู้ให้ลึก ในมุมมอง 360 องศา
• ทักษะและความสามารถของนักเจรจาต่อรองและนักจัดซื้อจะต้องมี
• การฝึกฝนทักษะแต่ละตัวเพื่อสร้างความชำนาญและนำไปใช้ในการเจรจา
• การตั้งเป้าหมายคู่กับกลยุทธ์ที่จะสร้างผลสำเร็จ
• การกำหนดแผนการเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาดก่อนลงมือจริง
• วิธีเจรจาต่อรองให้ได้ผลมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
• ขบวนการเจรจาต่อรองที่ยั่งยืน (ใช้ได้ตลอดไปและสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม)
• การทำกิจกรรมกลุ่มกับกรณีศึกษาต่างๆ
• Q & A

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]