(Onsite) กลยุทธ์วิธีบริหารงานจัดซื้อให้ปราศจากการทุจริต (Preventing Corruption in Procurement)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารองค์กร
• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
• ฝ่ายการเงิน
• ฝ่ายบัญชี
• ผู้ตรวจสอบภายในองค์กร
• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนและที่ไหนก็ตาม เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรมักจะเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น การไม่ทำงานตามกฎเกณฑ์ขององค์กร การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ฯลฯ

องค์กรส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุร้าย สร้างผลกระทบและความเสียหายขึ้นแล้ว บางกรณีก็สามารถจับผู้กระทำผิดได้ และในบางกรณีก็ไม่สามารถทำได้ เพราะพนักงานที่ประพฤติมิชอบได้หลบหนีไปจากองค์กรแล้ว

วัตถุประสงค์

ทำความเข้าใจระบบการทำงานจัดซื้อและจัดจ้างแบบสากล ที่องค์กรแบบ SML ใช้ทำงานออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ชี้ให้เห็นปัญหาที่อาจจะเกิดจากการทุจริต ความบกพร่องในการทำงานของระบบหรือบุคคล ในแต่ละช่วงของขบวนการทำงานโดยใช้ Case Study เพื่อระบุระดับของความรุนแรงของความเสียหาย ทำการเสนอวิธีการแก้ไข ปรับปรุงอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้าง Interactive Participation

ทั้งนี้ Case Study ที่อ้างถึงจะไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัท พนักงาน ผู้ขาย หรือผู้รับเหมา เพื่อป้องกันความเสียต่อบุคคลที่สาม

เนื้อหา

• ต้นกำเนิดงานจัดซื้อในระบบ Supply Chain
• ทำความเข้าใจระบบงานจัดซื้อสากลที่ใช้ได้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท
• แนวคิดการทำงานจัดซื้อที่ยั่งยืน (System vs. Personnel)
• 2Rs (หน้าที่และความรับผิดชอบ) ที่สำคัญและจำเป็นในระบบงานจัดซื้อ
• วิธีตรวจสอบ (Audit) การทำงานจัดซื้อแบบเก่าแก่ (Traditional) และโลกาภิวัฒน์ (Globalization)
• การประเมินผลเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
• วิธีดำเนินการแก้ไขป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต
• กลยุทธ์สร้าง “การจัดซื้อที่ปราศจากการทุจริต” เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
• นำกรณีตัวอย่างทุกขั้นตอนการจัดซื้อองค์กร ให้ผู้เข้าสัมมนาแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยน เสนอแนะ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Brainstorming Exercises)

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]