‘ศิลปะการนำตัวเอง’ ค้นพบ ‘ตัวตนใหม่’ ที่ประสบความสำเร็จ (The Art of Leading Self : Discover Your New Successful Self)
เคยรู้สึกไหม?
หมดไฟ ทำงานไร้ประสิทธิภาพ : รู้สึกเบื่อหน่ายกับงาน
ตั้งเป้าหมายแล้วไม่บรรลุ : เป้าหมายดูไกลเกินเอื้อม ท้อแท้
ทำงานหนักแต่ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่า
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดี : สื่อสารไม่เข้าใจกัน
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว! ปัญหาเหล่านี้พบได้บ่อยในคนทำงาน หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ : ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใด หลักสูตรนี้ก็สามารถช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคุณ
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ : หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการและแนวคิดของผู้นำเชิง Transformational พัฒนาทักษะการตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการเวลา และการบริหารจัดการทีม
ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต : หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เรียนรู้เทคนิคการเอาชนะอุปสรรค พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

ในส่วนของผู้เข้าสัมมนา

• ค้นพบศักยภาพ : เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนาตนเอง
• ตั้งเป้าหมาย : กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย
• วางแผน : จัดลำดับความสำคัญและกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
• ลงมือ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ
• ประเมินผล : ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนขององค์กร องค์กรจะมีทีมงานที่

• มีแรงจูงใจ : มุ่งมั่นทุ่มเทและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความคิดสร้างสรรค์ : คิดนอกกรอบและหาแนวทางใหม่ๆ
• ทำงานเป็นทีม : ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• ปรับตัวได้ : พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
• บรรลุเป้าหมาย : นำพาตนเอง ทีม และองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

เนื้อหา (Contents)

Module 1

เรียนรู้กระบวนและพฤติกรรมของผู้นำ เพื่อทำความเข้าใจและนำไปใช้โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง ทีม และองค์กร

ผู้นำในปัจจุบัน : บทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็น ความท้าทาย
กรอบความคิดของผู้นำ : วิธีการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ
พฤติกรรมเชิงรุกของผู้นำ : กลยุทธ์ในการพัฒนา
ชีวิตของฉัน – เป้าหมายของฉัน : การตั้งเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ การเอาชนะอุปสรรค

Module 2

หลักการและเทคนิคในการบริหารเวลาของตนเอง
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเรื่องการจัดการผลลัพธ์และความสัมพันธ์ ให้คนสำราญ งานสำเร็จ

ทฤษฎีตู้ปลา : หลักการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎในชีวิตจริง
ผลลัพธ์ กับ ความสัมพันธ์ : ความสำคัญและการสร้างความสมดุล
การลับขวานตนเองให้พร้อม : การพัฒนาทักษะความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]