เจรจาต่อรอง จัดซื้อคุ้มค่า ประหยัดงบ สร้างกำไร (Purchasing Negotiation : Save Money, Optimize Costs)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่
• ซื้อสินค้าราคาแพงเกินไป กำไรลดลง
• ถูกผู้ขายเอาเปรียบ เงื่อนไขไม่เป็นธรรม
• เจรจาต่อรองไม่เก่ง เสียเปรียบคู่แข่ง
• ต่อรองราคาไม่ได้ สินค้าไม่ตรงสเปค
• ซื้อสินค้าเกินความจำเป็น สินค้าล้นคลัง
หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้แน่นอน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• พนักงานจัดซื้อทุกระดับ
• ผู้บริหาร ฝ่ายจัดซื้อ
• ผู้บริหารที่ต้องการควบคุมต้นทุน
• เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มกำไร
• ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• เจรจาต่อรองกับผู้ขายได้ผลดี ได้สินค้าและบริการ ตรงตามต้องการ ในราคาที่คุ้มค่า
• บริษัทประหยัดงบ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
• ทีมงานจัดซื้อมีทักษะการเจรจาต่อรองที่เก่งขึ้น
• บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
• ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• เข้าใจหลักการและวิธีการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
• ฝึกฝนทักษะการเจรจาต่อรองให้เก่งขึ้น
• เรียนรู้เทคนิคการต่อรองราคา เงื่อนไข ผลประโยชน์ต่างๆ
• วางกลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้ได้ผล
• สื่อสารโน้มน้าวใจผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ
• เจรจาต่อรองให้ได้สินค้าและบริการ ตรงตามสเปค ในราคาที่คุ้มค่า
• ประหยัดงบ ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับบริษัท
• พัฒนาความมั่นใจในการเจรจาต่อรอง

เนื้อหา (Contents)

• ทำไมและเมื่อไหร่นักจัดซื้อจะต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองราคา
• การเจรจาในงานจัดซื้อองค์กรแตกต่างกับการเจรจาต่อรองทั่วไปอย่างไร?
• ขบวนการ ขั้นตอน และมาตรฐานสากลของการเจรจาต่อรอง
• สิ่งที่นักเจรจาต่อรองจะต้องรู้ให้จริง รู้ให้ลึก ในมุมมอง 360 องศา
• ทักษะและความสามารถของนักเจรจาต่อรองและนักจัดซื้อจะต้องมี
• การฝึกฝนทักษะแต่ละตัวเพื่อสร้างความชำนาญและนำไปใช้ในการเจรจา
• การตั้งเป้าหมายคู่กับกลยุทธ์ที่จะสร้างผลสำเร็จ
• การกำหนดแผนการเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาดก่อนลงมือจริง
• วิธีเจรจาต่อรองให้ได้ผลมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
• ขบวนการเจรจาต่อรองที่ยั่งยืน (ใช้ได้ตลอดไปและสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม)
• การทำกิจกรรมกลุ่มกับกรณีศึกษาต่างๆ
• Q & A

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]