เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

People Synergy Academy เริ่มดำเนินกิจการในต้นปี 2552 ปีที่สภาวการทางเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจาก Hamburger Crisis จากประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของเราอย่าง ‘สหรัฐอเมริกา’ สำหรับ People Synergy แล้ว เหตุการณ์ครั้งนั้น ‘มีความหมาย’ แต่ไม่ได้ทำให้เรา ‘ตื่นตระหนก’ มากนัก ในทางกลับกัน กลับทำให้เรา ‘ตระหนัก’ ถึงความสำคัญของ ‘คน’ หรือ ‘People’ ในประเทศของเรามากยิ่งขึ้นไปอีก

People Synergy เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัว ของคนไทย ดังนั้น ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศจะรุนแรง เพียงใดก็ตาม เราก็ยังคงเชื่ออยู่เสมอว่า ‘คน’ เป็น ‘ส่วนสำคัญที่สุด’ ที่จะช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงาน ที่ดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ ‘เราต้องไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนา’

ดังนั้น โจทย์ใหญ่ของ People Synergy ณ ขณะนั้น จึงอยู่ที่ว่า ‘จะทำอย่างไร ให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทีมงานทุกคน ไม่หยุดเรียนรู้ และพัฒนาไปได้พร้อมๆ กัน’ เราจึงพยายามศึกษาและทำความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนในที่สุด ก็เกิดเป็น ‘แนวทางการพัฒนาคนและองค์กรในแบบฉบับของ People Synergy เอง’

จากวันนั้น ในปี 2552 (Hamburger Crisis) จนถึงวันนี้ ในปี 2565 (COVID-19 Pandemic) จากวิกฤติทางเศรษฐกิจ จนถึงวิกฤติของโรคระบาด ตลอดระยะเวลา 13 ปี People Synergy ได้ออกแบบหลักสูตรสัมมนาขึ้นมามากมาย เพื่อรองรับความต้องการด้านการพัฒนาบุคคลากร ที่ยังจำเป็นและยังต้องมีอยู่ในทุกองค์กร แม้ว่าองค์กรจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ในหลากหลายรูปแบบอย่างถาโถมก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดเล็ก People Synergy ได้นำเสนอการสัมมนาทั้งภายในองค์กร (In-Company) และภายนอกองค์กร (Public) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และตามงบประมาณ ที่เหมาะสม ภายใต้ทรัพยากรต่างๆ ที่เรามี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบกับโจทย์ที่ว่า ‘องค์กร อย่าหยุดเรียนรู้’ แม้จะอยู่ในสภาวการณ์เช่นใดก็ตาม

ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า บริการต่างๆ ของ People Synergy จะสามารถเป็นตัวช่วยให้ท่านและองค์กร สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานทุกคน ในทุกๆ โอกาสที่กำลังจะเดินทางมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเอง

 
People Synergy Academy

Be A Better You